Det saltes for mye, og Vegvesenet vil endre oppgjørsform.
Det saltes for mye, og Vegvesenet vil endre oppgjørsform. (Foto: Knut Opeide )

Endrer oppgjørsform for å få ned saltbruken

Det ble brukt om lag 40 prosent mer salt sesongen 2017/2018 sammenlignet med sesongen før.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Salting av veiene økte forrige vinter. Nå endres oppgjørsformen i driftskontraktene for å oppnå en mer optimal saltbruk.

Salting, strøing og brøyting er det som holder veiene oppe gjennom vinteren. Men særlig saltet har uheldige miljøkonsekvenser.

– Vi har et klart mål å snu utviklingen i retning av mindre bruk av salt i vinterdriften, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

Det vil være variasjoner fra år til år som en følge av harde og milde vintre. Fjoråret viste en tydelig topp i saltforbruket.

Fjoråret kan isolert forklares med værforholdene

Det er krav i Statens vegvesens kontrakter til hvor raskt veien skal være bar etter snøvær og hvilke arealer som skal være bare. Større deler av vegnettet har krav om rask fjerning av snø og god friksjon på veien.

  Illustrasjon: Statens vegvesen

– Større værsvingninger bidrar til at flere runder med saltning, påpeker Lysbakken. Økningen i saltbruken forrige sesong sammenlignet med foregående sesong kan isolert sett forklares med væreforhold.

Den generelle økningen vi har sett de siste årene er imidlertid større enn hva som kan forklares med sesongvariasjoner, økning i salta vegnett og økte krav med mer.

  Illustrasjon: Statens vegvesen

Gjør endringer i oppgjørsform

Lysbakken peker på at Vegvesenet nå endrer kontraktene slik at entreprenørene stimuleres til en mer optimalt saltbruk. Vi går fra å godgjøre ut fra mengden salt som brukes til å betale entreprenøren for tiden de er ute på veiene.

– For vegvesenet er trafikksikkerhet viktig. Saltforbruket må sees i sammenheng med at vi trafikken – og særlig tungtransporten – øker på veinettet. Omfanget av veinettet blir også større.

Strekninger med mange og alvorlige ulykker blir fulgt opp spesielt.

Salting av veibanen reduserer antall ulykker. Målet er minst mulig bruk av salt samtidig som friksjonen på veiene er god.

Tiltak for mindre salt

Krav om opplæring om riktig bruk av salt, endret oppgjørsform for salt/strøing i kontrakter for vinterdriften og bedre systemer for oppfølging av vinterdriften vil over tid redusere saltforbruket, mener Lysbakken.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen