En kupé med utsikt

En kupé med utsikt

Man tager en stor porsjon pågangsmot, en formidabel arbeidsinnsats, tre millioner kroner, fire gamle togvogner – og ei nedlagt jernbanebru fra Bane NOR. Og resultatet? "Velkommen til The Namsen Salmon & Train Experience!"

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- De siste månedene har det blitt mange arbeidsdager på 16-17 timer, men vi bestemte oss for at vi skulle åpne den 31. mai. Og det har vi greid, sier Torger Haugen, mannen som ved hjelp av de nevnte ingrediensene har blitt innehaver av et unikt overnattingstilbud.

Melkebonden på Overhalla er nabo til både lakseelva Namsen og Bertnem bru på Namsosbanen, hvor persontrafikken opphørte i 1978 og siste godstog passerte en gang i 2005.

- Vi så på brua, hvor det er laksefall i elva på begge sider, og tenkte «dette må da kunne brukes til noe fornuftig». Jeg sendte første brev om saken til det daværende Jernbaneverket i 2010, og det ble starten en lang prosess, forteller Haugen.

- Et unntak

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR legger ikke skjul på at tillatelsen til å bruke Bertnem bru satt langt inne.

- Namsosbanen har ikke offisiell status som nedlagt, noe som eventuelt krever et stortingsvedtak, og strekningen er derfor fortsatt Bane NORs eiendom og ansvar, sier Brækkan. Løsningen ble til slutt en offentlig utlysning der virksomheter kunne søke om å leie brua, og en utleieavtale som ivaretar ansvarsforhold og sikkerhet.

- Utleie av jernbanebruer er alt annet enn vanlig, og Bane NOR oppfordrer ikke til aktiviteter på slike steder. Så Bertnem bru blir nok et unntak, selv om jeg synes prosjektet både er kreativt og spennende. Det kreves veldig mange avklaringer i en slik sak, noe som trekker ressurser vi primært skal bruke i kjernevirksomheten vår med drift og vedlikehold av de trafikkerte sporene, sier områdedirektøren.

Mye jobb

Den 3. mars 2015 klokka 11:33 er et klokkeslett som er etset inn i hukommelsen til Torger Haugen.

– Jeg satt på et tak og snekret da jeg fikk telefonen fra Jernbaneverket om at alt endelig var i orden. Da var det bare å skli ned og sette i gang, smiler han.

Tre utrangerte vogner som hadde vært i privat eie i Snåsa ble skaffet til veie, og i Falun fant Haugen en gammel, norsk sovevogn som hadde vært eid av skikongen Gunde Svan. Vogna ble kjøpt utsett og fraktet de 80 milene til Overhalla med bil.

I denne vogna er det ti sovekupeer og 20 sengeplasser. De andre vognene er ombygd til restaurantvogn, bar/kjøkkenvogn og sanitærvogn. Samtidig er Bertnem bru tilstandskontrollert og forsterket, og det er lagt 450 kvadratmeter med terrassegulv rundt det unike hotellet.

Til åpningsmarkeringen har Haugen hugget løs ei gammel jernbanegrind fra småskogen i nærheten av banen. Når første gjest åpner grinda, har hotellet allerede mange bestillinger:

- Nå er fisken kommet, og vi venter godt besøk av laksefiskere som vil slappe av med kort avstand og flott utsikt til elva. I tillegg håper vi også at en og annen togentusiast vil finne veien ut på brua, sier Torger Haugen, innehaver av Norges mest spesielle jernbanehotell.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen