En helt ny måte å reise på
(Foto: iStock)

En helt ny måte å reise på

– Vi kommer til å få en helt nye måte å reise på. Togreiser i fremtiden kommer til å veldig annerledes fra det vi har vært vant til, og bli mer en opplevelse enn en transportetappe. Jernbanereformen som nå er i ferd med å gjennomføres, er en uendelighet av muligheter.

  • Jernbane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Cathrine Elgin i Go Ahead er entusiastisk i forhold til det hun ser for seg kan komme til å bli en total omlegging av togreiser her i landet. Det skyldes at reformen åpner for konkurranseutsetting, noe som etter hennes mening vil bety massevis av nye og gode tilbud til de reisende.

Muligheter

– Jernbanereformen er jo nå i full gang, og gjennom nettopp å konkurranseutsette driften av jernbanestrekninger, kan det bli andre løsninger enn det vi er vant til.Dette er en gyllen mulighet for slike som oss, som ønsker å bringe nytenkning og dermed nye løsninger inn i togreisene.

Vi tror avgjort at det er mulig å få det til, og vi er allerede i gang med å arbeide for å skape fremtidige opplevelser under togreisen.

– Hva vil skje i praksis?

– Det er jo så mange muligheter at det er vanskelig å liste opp alt i en kort artikkel som dette, men la meg ta 3-4 eksempler: For det første mener jeg at det bør gis langt bedre tilbud til togpendlerne, ikke bare når det gjelder regularitet på togene, men også det innholdet de har på sin daglige togreise. Så har vi næringslivet generelt: Det er jo slik at vi alle må ta del i det grønne skiftet, og dermed kommer det til å bli viktig å få langt flere til å ta toget enn det som er tilfellet i dag. Men dersom vi skal få til det, må vi gjøre det mer attraktivt å la bilen stå. Da blir det viktig at næringslivet innser hvor økonomisk lukurativt det vil være å la folk arbeide under reisen i stedet for å sitte uproduktiv i bilen. For den enkelte vil det i tillegg bety en mindre stressende tilværelse.

Ombygging

– Alt dette høres ikke veldig enkelt ut når en ser på dagens togsett?

– Kanskje ikke, men så er det jo slik at vi skal bygge om en del togsett, slik at vi legger til rette for den nye bruken som nå vil komme. Vi må bli flinkere til å fremme samhandling med passasjerene i togene, og vi må altså legge opp til at det blir mer av en opplevelse enn en ren transportetappe, slik togreisene ofte har vært.

– Kan du komme med flere eksempler på det som kan bli fremtiden?

Cathrine Elgin i Go Ahead. Foto: Go Ahead

– Tja, om man skal til Dyreparken i Kristiansand, kunne man kanskje tenke seg at det går an å booke seg inn på de togvognene som det fort kan hende at Kaptein Sabeltann selv dukker opp i? Det ville ha vært en stor opplevelse for spente barn, det er jeg sikker på! I stedet for utålmodige barn i baksetet på bilen som begynner å spørre om de ikke snart er fremme 5-10 minutter etter at turen er startet, ville man få forventningsfulle barn som kunne få opplevelsen utvidet til også å gjelde selve reisen.

– Men ikke alle er like begeistret for akkurat det kanskje?

– Dette er som sagt bare et eksempel. For de voksne kunne man kanskje ha tenkt seg forfatter-tog, der man kan møte en populær krimforfatter, kjøpe signerte utgaver av bøkene, eller bare høre forfatteren lese. Kanskje diskutere med vedkommende også, hva vet jeg. Hele poenget er jo at det nå åpnes for slike som oss, som tenker utenfor boksen, og som står klare til å fylle de fremtidige togreisene med opplevelser i stedet for kjedsomhet, smiler hun.

Kunden definerer

– Men utfordringene for togreisende har vel kanskje mer vært at togene ikke har kommet til riktig tid?

– Joda, og her må vi komme bort fra en situasjon der alle skylder på hverandre, og den reisende, som jo definerer hva som er suksess og hva som ikke er det, må bli fornøyd. Det er målet for all vår virksomhet, og det krever som sagt samhandling. Både med kundene og med andre aktører. Det er jo ganske mange aktører på dette feltet etterhvert, og vi må arbeide på en slik måte at vi er opptatt av å finne de gode løsningene, ikke av å finne noen å skylde på fordi ting ikke virker.

– Det kan høres lettere sagt enn gjort?

– Vi tror avgjort at det er mulig å få det til, og vi er allerede i gang med å arbeide for å skape fremtidige opplevelser under togreisen.Det ligger et kjempepotensiale i dette, og det handler i grunnen bare om å hente det ut. Ferie og fritidsmarkedet er ganske stort tror vi, men nær sagt ikke utnyttet i det hele tatt. Kanskje vi må begynne å tenke pakkeløsninger, slik som for eksempel flyselskapene gjør. Vi mener at det ikke er begrensingene som skal styre oss i fremtiden, men bevisste valg i forhold til de nær sagt uendelige mulighetene som finnes, sier hun ettertenksomt.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen