Administerende direktør i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Administerende direktør i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Den 8. februar lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og administerende direktør i Entur AS, Johnny Welle, den nye reiseplanleggeren og app’en som samler all kollektivtrafikk-info på ett sted. Samtidig ble flere nye funksjoner presentert, blant annet billettkjøp og holdeplass-info.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Målet må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Arbeidet med å lage en nasjonal reiseplanlegger har en lang historie og det har vært mange hindringer i veien for å få dette til. Det er derfor en stor og viktig begivenhet at Entur nå har lykkes med dette, sier statsråden.

Nå er informasjon og reiseopplysninger fra 60 000 holdeplasser, 20 000 daglige avganger og trafikkdata fra 57 kollektivselskaper samlet på ett sted. Reiseplanleggeren er tilgjengelig som app på mobilen eller på internett og reiseforslagene som framkommer kombinerer alle typer kollektivtrafikk, det vil si tog, buss, trikk og T-bane, båt og fly.

I tillegg til sanntidsinformasjon om avgangene, altså at du får oppdatert informasjon om eventuelle forsinkelser eller endringer, tilbyr også tjenesten kjøp av billetter for tog i hele landet, og for alle transportmidler i Ruters område rundt Oslo. Etter hvert skal billettkjøp for alle selskaper i hele landet kunne gjøres med Entur-appen.

- Ambisjonen vår er å ha dette på plass i løpet av 2019, sier adm.dir i Entur, Johnny Welle. Utvidelsen når det gjelder sømløst billettkjøp vil skje etter hvert som nye områder legges til.

Bare å peke

En annen ny funksjon som nå er lansert, gjør det enklere for de som ikke er kjent på et sted å orientere seg om kollektivtilbudet. Dette gjøres ved rett og slett å peke med smart-telefonen der du står. Da får du opp avstand til nærmeste kollektiv-holdeplass og informasjon om hvilke ruter som går derfra. Dersom du står f.eks på Jernbanetorvet i Oslo, kan du enkelt finne din buss/tog/trikk eller T-baneavgang.

Målet må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt.

- Ketil Solvik-Olsen

- Hvert år gjennomføres det over en halv milliard kollektivreiser i Norge. Enturs mål er å koble kollektiv-Norge sammen og å sørge for at enda flere ønsker å reise kollektivt, Johnny Welle.

Dugnad

Den nye løsningen for nasjonal reiseplanlegging er utviklet av Entur i tett samarbeid med alle kollektivoperatørene rundt i landet.

- En samlet kollektivbransje har bidratt i en dugnad for å dele data og for å gi de reisende et bedre tilbud, sier Welle.

Entur-appen er gratis å bruke - også for tredjepartsaktører som ønsker å bruke dataene til å utvikle nye tjenester. Funksjonaliteten i app’en vil utvikles kontinuerlig. Tjenesten er også tilgjengelig på nettadressen www.en-tur.no

Entur er eid av staten ved Samferdselsdepartementet og ble opprettet som en følge av jernbanereformen. Formålet er å sikre felles billettering for alle togstrekninger uavhengig av selskap, samt å levere tjenester som gjør det enklere å planlegge kollektivreiser og å kjøpe en billett i én og samme operasjon.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen