Administerende direktør i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Administerende direktør i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Den 8. februar lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og administerende direktør i Entur AS, Johnny Welle, den nye reiseplanleggeren og app’en som samler all kollektivtrafikk-info på ett sted. Samtidig ble flere nye funksjoner presentert, blant annet billettkjøp og holdeplass-info.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Målet må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Arbeidet med å lage en nasjonal reiseplanlegger har en lang historie og det har vært mange hindringer i veien for å få dette til. Det er derfor en stor og viktig begivenhet at Entur nå har lykkes med dette, sier statsråden.

Nå er informasjon og reiseopplysninger fra 60 000 holdeplasser, 20 000 daglige avganger og trafikkdata fra 57 kollektivselskaper samlet på ett sted. Reiseplanleggeren er tilgjengelig som app på mobilen eller på internett og reiseforslagene som framkommer kombinerer alle typer kollektivtrafikk, det vil si tog, buss, trikk og T-bane, båt og fly.

I tillegg til sanntidsinformasjon om avgangene, altså at du får oppdatert informasjon om eventuelle forsinkelser eller endringer, tilbyr også tjenesten kjøp av billetter for tog i hele landet, og for alle transportmidler i Ruters område rundt Oslo. Etter hvert skal billettkjøp for alle selskaper i hele landet kunne gjøres med Entur-appen.

- Ambisjonen vår er å ha dette på plass i løpet av 2019, sier adm.dir i Entur, Johnny Welle. Utvidelsen når det gjelder sømløst billettkjøp vil skje etter hvert som nye områder legges til.

Bare å peke

En annen ny funksjon som nå er lansert, gjør det enklere for de som ikke er kjent på et sted å orientere seg om kollektivtilbudet. Dette gjøres ved rett og slett å peke med smart-telefonen der du står. Da får du opp avstand til nærmeste kollektiv-holdeplass og informasjon om hvilke ruter som går derfra. Dersom du står f.eks på Jernbanetorvet i Oslo, kan du enkelt finne din buss/tog/trikk eller T-baneavgang.

Målet må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt.

- Ketil Solvik-Olsen

- Hvert år gjennomføres det over en halv milliard kollektivreiser i Norge. Enturs mål er å koble kollektiv-Norge sammen og å sørge for at enda flere ønsker å reise kollektivt, Johnny Welle.

Dugnad

Den nye løsningen for nasjonal reiseplanlegging er utviklet av Entur i tett samarbeid med alle kollektivoperatørene rundt i landet.

- En samlet kollektivbransje har bidratt i en dugnad for å dele data og for å gi de reisende et bedre tilbud, sier Welle.

Entur-appen er gratis å bruke - også for tredjepartsaktører som ønsker å bruke dataene til å utvikle nye tjenester. Funksjonaliteten i app’en vil utvikles kontinuerlig. Tjenesten er også tilgjengelig på nettadressen www.en-tur.no

Entur er eid av staten ved Samferdselsdepartementet og ble opprettet som en følge av jernbanereformen. Formålet er å sikre felles billettering for alle togstrekninger uavhengig av selskap, samt å levere tjenester som gjør det enklere å planlegge kollektivreiser og å kjøpe en billett i én og samme operasjon.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen