Embriq inngår avtale på leveranse av Quant

Embriq inngår avtale på leveranse av Quant

Jämtkraft inngår avtale med Embriq på leveranse av Quant sentralsystem for 63.000 målepunkter basert på Värmek rammeavtale.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Etter gjennomgått anbudsprosess inngikk Embriq rammeavtale i juli 2015 med Värmek på leveranse av Overordnet måleverdisystem til Värmeks 144 medlemsbedrifter, og basert på denne rammeavtalen har Embriq nå avtalt leveranse av Quant Sentralsystem til Jämtkraft. Quant vil håndtere datainnsamling og validering av data samt drift fra målere og kommunikasjon fra samtlige digitale strømmålere hos Jämtkraft.

Effektivisering

Quant Sentralsystem vil gi Jämtkraft en sentral løsning for fremtidig effektiv drift av alle prosesser tilknyttet smarte målere, samt en løsning som vil utnytte måledata for økt forretningsverdi og effektivisert drift av el-nettet. Med Quant vil man utnytte data fra allerede installerte digitale målere, og dermed på et effektivt sett gi en kraftig verdiøkning på allerede investerte installasjoner. - Avtalen viser vei mot en stadig økende digitalisering av samfunnets infrastruktur, og befester dermed Embriqs rolle som et foregangsselskap sammen med selskapets nye eier Rejlers, sier Adm dir. i Embriq Thomas Pettersen.

[factbox id="2"]

Fremtidsrettet løsning

- Quant är ett modernt, kostnadseffektivt system för hantering av mätvärden och all övrig information från olika energimätpunkter. Det ger oss effektiva integrationslösningar mot omgivande IT-system och erbjuder därmed en väg framåt mot smarta elnät, forteller Erik Fröberg hos Jämtkraft.  - Flexibiliteten är stor vilket gör att vi blir mycket väl positionerade inför en föränderlig framtid. Med Quant och tillsammans med Embriq ser vi att vi kan utveckla och effektivisera vårt arbetssätt och även skapa nya möjligheter för tjänstesamarbeten med andra aktörer avslutter Fröberg.

Markedsledende

- I Embriq er vi meget fornøyd og stolte over at også Jämtkraft nå velger Quant Sentralsystem, forteller Jens Haug, Produktdirektør, hos Embriq. - Vi har en stor markedsandel for Quant i Norge, og satser nå målrettet mot Sverige og Finland med våre effektiviserende IT løsninger innen el-bransjen, hvor Quant er sentral del av dette. – Vi gleder oss over å kunne bidra til økt effektivisering og forretningsverdi for en bransje som vil få store strukturelle endringer de neste årene.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen