Embriq inngår avtale på leveranse av Quant

Embriq inngår avtale på leveranse av Quant

Jämtkraft inngår avtale med Embriq på leveranse av Quant sentralsystem for 63.000 målepunkter basert på Värmek rammeavtale.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Etter gjennomgått anbudsprosess inngikk Embriq rammeavtale i juli 2015 med Värmek på leveranse av Overordnet måleverdisystem til Värmeks 144 medlemsbedrifter, og basert på denne rammeavtalen har Embriq nå avtalt leveranse av Quant Sentralsystem til Jämtkraft. Quant vil håndtere datainnsamling og validering av data samt drift fra målere og kommunikasjon fra samtlige digitale strømmålere hos Jämtkraft.

Effektivisering

Quant Sentralsystem vil gi Jämtkraft en sentral løsning for fremtidig effektiv drift av alle prosesser tilknyttet smarte målere, samt en løsning som vil utnytte måledata for økt forretningsverdi og effektivisert drift av el-nettet. Med Quant vil man utnytte data fra allerede installerte digitale målere, og dermed på et effektivt sett gi en kraftig verdiøkning på allerede investerte installasjoner. - Avtalen viser vei mot en stadig økende digitalisering av samfunnets infrastruktur, og befester dermed Embriqs rolle som et foregangsselskap sammen med selskapets nye eier Rejlers, sier Adm dir. i Embriq Thomas Pettersen.

[factbox id="2"]

Fremtidsrettet løsning

- Quant är ett modernt, kostnadseffektivt system för hantering av mätvärden och all övrig information från olika energimätpunkter. Det ger oss effektiva integrationslösningar mot omgivande IT-system och erbjuder därmed en väg framåt mot smarta elnät, forteller Erik Fröberg hos Jämtkraft.  - Flexibiliteten är stor vilket gör att vi blir mycket väl positionerade inför en föränderlig framtid. Med Quant och tillsammans med Embriq ser vi att vi kan utveckla och effektivisera vårt arbetssätt och även skapa nya möjligheter för tjänstesamarbeten med andra aktörer avslutter Fröberg.

Markedsledende

- I Embriq er vi meget fornøyd og stolte over at også Jämtkraft nå velger Quant Sentralsystem, forteller Jens Haug, Produktdirektør, hos Embriq. - Vi har en stor markedsandel for Quant i Norge, og satser nå målrettet mot Sverige og Finland med våre effektiviserende IT løsninger innen el-bransjen, hvor Quant er sentral del av dette. – Vi gleder oss over å kunne bidra til økt effektivisering og forretningsverdi for en bransje som vil få store strukturelle endringer de neste årene.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen