Eltel Networks skal installere 630 000 AMS for Hafslund Nett

Eltel Networks skal installere 630 000 AMS for Hafslund Nett

Hafslund Nett har inngått kontrakt med Eltel Networks as om å bytte ut 630 000 strømmålere i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund skal bytte alle dagens strømmålere til automatiske strømmålere innen 1.1.2019.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere (AMS) til 1. januar 2019. I slutten av februar 2015 offentliggjorde Hafslund Nett at den finske leverandøren Aidon var valgt som leverandør av selskapets nye automatiske målerne. Nå er det klart at Eltel skal bytte ut den største andelen av strømmålerne – direktemålte strømmålere.

[factbox id="1"]

– Eltel Networks har tilbudt en gjennomarbeidet og effektiv løsning med gode kommersielle betingelser for installasjon av strømmålere i alle direktemålte anlegg, sier Kristin Lian, konserndirektør for Hafslund Nett.

– Eltel Networks har erfaring fra tilsvarende prosjekter fra tidligere, både i omfang og innhold. Eltel Networks viste god forståelse av, og tilnærming til, prosjektgjennomføringen. Prosjektorganisasjonen består av mange erfarne ressurser, og de presenterte en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser, sier Lian. – Eltel Networks leverte også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, avslutter Lian

Byttet av strømmålere i direktemålte anlegg avsluttes i løpet av fjerde kvartal 2018.

– Vi er svært fornøyd med å bli valgt som installatør av nye målere hos Hafslund Netts kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Vi ser frem til å ta fått på oppgaven sammen med Hafslund Nett og er sikre på at vi sammen skal levere et suksessfullt prosjekt. Eltel Networks AS har erfaring fra de andre nordeuropeiske landene og vil med dette opprettholder sin posisjon som markedsleder i Nord-Europa når det kommer til installasjon av smarte målere, sier Ronny Brudeseth, Direktør El Distribusjon.

Det er forventet at Hafslund Nett inngår kontrakt vedrørende bytte av strømmålere i indirektemålte anlegg (ca. 37.000 målere) og installasjon av kommunikasjonsinfrastruktur og nettstasjonsovervåkning i uke 15.

Anskaffelsen er gjennomført i henhold til forsyningsforskriften § 11 - 3.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen