Elsmart kvalitetsapp lansert

Elsmart kvalitetsapp lansert

Powel opplever stadig større pågang etter mobile feltløsninger fra sine kunder, enten det er snakk om nettselskap eller entreprenører. Nå har de lansert en appversjon av Elsmart Kvalitet som vil effektivisere måten nettselskapets kontrollører jobber på og samtidig bedre kommunikasjonen mellom nettselskap og entreprenør.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Elsmart Kvalitet er kvalitetsmodulen i Powel Elsmart portføljen. Det er en selvstendig løsning som kan integreres mot de ulike Elsmart applikasjonene etter behov. I Kvalitetsmodulen setter man opp sjekklister og gjennomfører kontroller på en effektiv og systematisk måte. Det er denne desktopløsningen som nå har fått en tilhørende app.

Kvalitetsappen effektiviserer prosessene med sjekklister og inspeksjon, og gjør at inspeksjon i felt kan utføres både enklere og raskere. Når appen er lastet ned kan du glemme de gamle papirskjemaene, du kan utføre hele inspeksjonen og fylle ut sjekklistene direkte på nettbrettet ute i felt.

Tett på brukerne

Løsningen er kjøpt av FEAS Nett som består av Askøy Nett, Follo Nett og Fredrikstad Nett. De seks kontrollørene i de tre nettselskapene har alle tatt den i bruk for avrapportering fra felt. Selskapene har ansvaret for strømnettet i sju kommuner og har rundt 90.000 kunder.

Bodil Hansen er prosjektingeniør i forvaltningsavdelingen til FEAS Nett, og var den aller første til å ta appen i bruk etter å ha samarbeidet med Powel Elsmart om utviklingen.

- Tidligere brukte vi webversjonen av Elsmart Kvalitet. Vi etterspurte en feltversjon, og har vært med i prosessen med å utvikle denne, , sier hun.

Powel samarbeider ofte tett med brukere når det gjelder utvikling av nye produkter. Kvalitetsappen har det blitt jobbet med siden i vår.

- Powel jobbet frem kravspesifikasjon sammen med kundene på kvalitetsløsningen. Under utviklingsprosjektet og senere pilot perioden jobbet vi tett sammen med Bodil og Askøy til løsningen ble produksjonssatt. Vi opplever kunden som svært kreativ, initiativrik og en dyktig samarbeidsparter, sier Thøger Amundsen, Solution Manager, Powel Elsmart.

Den mobile versjonen av løsningen er komplett integrert med hovedsystemet Elsmart Kvalitet. Appen har fordeler som muligheter foroverleveringsprotokoller og bildedokumentasjon. Den kan også benyttes for kvalitetskontroller av P0 ordre som innbefatter oppdrag en installatør er prekvalifisert til å utføre for nettselskapet, for eksempel plombering av en måler eller spenningsetting av ett anlegg.

Bilder og signering rett fra felt

Hansen og hennes kollegaer ser mange fordeler med appen, og trekker spesielt frem muligheten til å laste opp bilder direkte til aktuelt kontrollpunkt.

- Den er mye mer brukervennlig og enklere å bruke enn webversjonen. Spesielt i forhold til bilder ser vi en stor forbedring. I webversjonen blir alle bildene lagt sammen på en plass, men nå blir hvert enkelt bilde lenket til det relevante avviket, , sier hun.

I tillegg til å laste inn bilder direkte kan man også signere skjemaene rett fra felt. Hele jobben blir gjort fra der man er. Det er heller ikke nødvendig å være på nett da systemet har en offline funksjonalitet, og informasjon i appen og desktopløsningen samkjøres når man er online igjen. Dette var et veldig viktig punkt under utviklingen da mange sjekksteder ikke har dekning.

FEAS Nett og Hansen er godt fornøyd med appen så langt og har høye forhåpninger for videre bruk. – Jeg ser for meg at det blir enklere å være mer spesifikk på hvert punkt. Vi skal kunne sjekke avvik raskere og enklere, og det får vi til med et godt brukergrensesnitt. I tillegg er det tidsbesparende, både for kontrollørene og prosjektleder, samt at vi regner med å få bedre kvalitet på rapporteringen.

- Den nye appen vil også komme entreprenører til gode, sier Amundsen. Nettselskaper kan utføre kontroll og gi tilbakemeldinger raskere, noe som gjør at entreprenørene får beskjed om feil og avvik som må repareres med en gang. Vi er sikre på at både nettselskap og entreprenører vil spare både tid og penger med vår nye app, avslutter Hansen.

Kvalitetsappen er skybasert feltløsningen til Elsmart Kvalitet, løsningen gjør at kvalitetskontrollørene kan jobbe frakoblet nettet og utføre alle de oppgavene som kreves. Appen støtter både iOS- og Android-baserte enheter.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen