Elkem Solar-satsing kan gi 80 nye arbeidsplasser på Herøya

Elkem Solar-satsing kan gi 80 nye arbeidsplasser på Herøya

(NTB): Elkem Solar ønsker å gjenåpne REC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn og skape 70-80 nye industriarbeidsplasser.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Elkem Solar er enig med konkursboet etter REC om å overta deler av REC-fabrikken på Herøya for å starte ny solproduksjon, og annonserte i dag at selskapet vil gjenåpne fabrikken.

– Dette er grønn omstilling i praksis. Vi starter opp igjen industriproduksjon i tomme lokaler, utvikler ny fornybar-teknologi og skaper 70-80 nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Elkem Solar Inge Grubben-Strømnes. Satsingen vil også gi et titall indirekte arbeidsplasser, med rom for videre vekst.

– Satsingen på Herøya blir en forlengelse av produksjonen ved Elkem Solar i Kristiansand. De to fabrikkene vil inngå i verdens mest energi- og klimaeffektive verdikjede for solceller, sier Grubben-Strømnes. Tidligere i år kjøpte Elkem Solars eier, Bluestar, REC Solar i Singapore, og Herøya vil passe godt inn i deres samlede solsatsning fra solsilisium til paneler.

Ambisjon om oppstart våren 2016

Kjøpet betinger at Elkem Solar skal bruke de neste seks månedene på å få oversikt over behovet for teknologiutvikling og verifisere anleggets konkurransekraft. Ambisjonen er å starte opp drift allerede første halvår 2016. Grubben-Strømnes understreker at Elkem Solar trenger velvilje og innsats fra både lokale og nasjonale myndigheter for å realisere prosjektet.

– Dette er et prosjekt med betydelig risiko og anlegget må oppgraderes for flere hundre millioner kroner. Vi trenger politikere som forstår og verdsetter betydningen av norsk industri. Vi trenger også hjelp fra virkemiddelapparatet, sier Grubben-Strømnes.

- Å ta i bruk norsk silisiumkompetanse og ren norsk vannkraft for å bygge solceller rundt i verden er et gunstig klimatiltak, sier Geir Ausland, som er verkssjef ved Elkem Solar og skal lede satsingen.

Regionale og nasjonale aktører må på banen

Siva, som er et statlig foretak som investerer i næringsbygg for å redusere risiko ved nyetablering, er allerede engasjert og vil bidra til at prosjektet blir realisert.

- Siva var utløsende for etablering av solcelleindustrien i Norge på starten av 2000-tallet, og vi ønsker å bidra til at ny virksomhet kan utnytte den kompetansen og infrastrukturen som er bygget opp. Initiativet fra Elkem Solar på Herøya vil ha stor betydning både regionalt og nasjonalt og vi ser fram til et videre samarbeid, sier eiendomsdirektør i Siva Lise Bartnes Aalberg.

Inge Grubben-Strømnes er svært glad for at Siva har stilt opp som en partner for Elkem Solar på Herøya, og jobber nå for å skaffe flere støttespillere.

– Vi vil også ha behov for samarbeid med aktører som Enova og Innovasjon Norge som kan gi støtte til utvikling og samarbeid med NAV for å tak i riktig kompetanse, sier Grubben-Strømnes.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen