Elkem Bjølvefossen mer enn dobler el-produksjonen

Elkem Bjølvefossen mer enn dobler el-produksjonen

– Hvert år forsvinner store mengder energi som spillvarme fra norske industribedrifter. Å utnytte overskuddsenergi er noe av det klokeste vi kan gjøre på veien mot lavutslippssamfunnet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi ser med glede at Elkem investerer i og effektivt utnytter energi som ellers ville gått til spille, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Tirsdag forrige uke åpnet næringsminister Monica Mæland det utvidede og oppgraderte energigjenvinningsanlegget ved Elkems metallsmelteverk i Ålvik i Kvam Herad ved Hardangerfjorden. Smelteverket produserer ferrosilisiummagnesium som benyttes i jernstøperier for å fremstille seigjern. Seigjern inngår i blant annet bildeler og vindmøller.

– Energien som nå gjenvinnes fra smelteverket skal mates rett inn på nettet. Det betyr at energi som ellers ville gått til spille, kommer husholdninger og næringsliv på Vestlandet til gode. Prosjektet er også viktig for vårt videre arbeid med energigjenvinning og en mer energieffektiv produksjon, sier administrerende direktør Helge Aasen i Elkem.

Tilsvarer forbruket til 4 000 husholdninger

Elkem Bjølvefossen har siden slutten av 70-tallet gjenvunnet kraft fra ovnsprosessene ved hjelp av et kjelanlegg og dampturbinanlegg. Verket bruker mellom 350 og 400 GWh kraft per år. De siste årene har verket gjenvunnet 40 GWh elektrisk kraft vært per år. Ved å installere en ny, mer optimal dampturbin og generator, kan den årlige gjenvinningen og el-produksjonen økes til 85 GWh årlig. Det nye anlegget vil dermed gjenvinne energi som tilsvarer forbruket til 4 000 norske husstander i året.

– Kapitalkrevende prosjekter som dette kunne ikke blitt gjennomført uten støtte fra Enova. Det nye anlegget i Ålvik gir en betydelig klimagevinst. At investeringen i tillegg styrker Bjølvefossens konkurransekraft på lang sikt gjør dette til en viktig merkedag for hele konsernet, sier Aasen i Elkem.

Globalt kan denne gjenvinningsteknologien ha et potensial på mer enn 16 TWh.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen