Elektrokontrakt for seks E18-tunneler i Vestfold

Elektrokontrakt for seks E18-tunneler i Vestfold

Statens vegvesen Region sør har skrevet kontrakt med One Nordic kraftmontasje AS på hovedentreprisen for rehabiliteringen av seks tunneler på E18 i nordre Vestfold.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten er på snaue NOK 161 millioner (160 903 845,10). Det er hovedsakelig elektroarbeider som skal utføres. One Nordic kraftmontasje AS blir hovedentreprenør.

All teknisk utrustning skal i sin helhet byttes ut, også viftene. Det betyr bedre sikkerhet for trafikantene når arbeidene er ferdig. Tunnelene skal få bedre overvåkning, flere kamera og AID-systemet. Det betyr at det automatisk går en alarm på Vegtrafikksentralen hvis det stanser et kjøretøy i tunnelen.

I tillegg skal tre tekniske rom inne i tunnelene utvides og det skal bygges åtte nye tekniske bygg utenfor tunnelene. Arbeidet starter høsten 2016 i Hanekleiv-tunnelen, og i tur og orden deretter skal Løken-, Hillestad-, Bringåker-, Botne- og Brekke-tunnelen rehabiliteres. Arbeidet er beregnet ferdig i løpet av januar 2018.

I arbeidsperioden blir det tovegs-trafikk i motgående tunnel-løp i forhold til løpet der det arbeides. I prinsippet blir det samme trafikksituasjon som det i dag er ved Skjeggestadbrua i Holmestrand.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen