Elektrokontrakt for seks E18-tunneler i Vestfold

Elektrokontrakt for seks E18-tunneler i Vestfold

Statens vegvesen Region sør har skrevet kontrakt med One Nordic kraftmontasje AS på hovedentreprisen for rehabiliteringen av seks tunneler på E18 i nordre Vestfold.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten er på snaue NOK 161 millioner (160 903 845,10). Det er hovedsakelig elektroarbeider som skal utføres. One Nordic kraftmontasje AS blir hovedentreprenør.

All teknisk utrustning skal i sin helhet byttes ut, også viftene. Det betyr bedre sikkerhet for trafikantene når arbeidene er ferdig. Tunnelene skal få bedre overvåkning, flere kamera og AID-systemet. Det betyr at det automatisk går en alarm på Vegtrafikksentralen hvis det stanser et kjøretøy i tunnelen.

I tillegg skal tre tekniske rom inne i tunnelene utvides og det skal bygges åtte nye tekniske bygg utenfor tunnelene. Arbeidet starter høsten 2016 i Hanekleiv-tunnelen, og i tur og orden deretter skal Løken-, Hillestad-, Bringåker-, Botne- og Brekke-tunnelen rehabiliteres. Arbeidet er beregnet ferdig i løpet av januar 2018.

I arbeidsperioden blir det tovegs-trafikk i motgående tunnel-løp i forhold til løpet der det arbeides. I prinsippet blir det samme trafikksituasjon som det i dag er ved Skjeggestadbrua i Holmestrand.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen