Elektrojobben på E134 er i gang

Elektrojobben på E134 er i gang

Den store elektrojobben til 150 millioner kroner på E134 Damåsen-Saggrenda er nå i gang.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er arbeidsfellesskapet ABB og Nettpartner Drift som vant kontrakten. På første delstrekning Damåsen-Tislegård er montørene i Nettpartner Drift i gang med å trekke kabler langs de nye vegtraseene på Damåsen som nå er under hektisk bygging.

Mye utstyr

Utover i 2017 vil arbeidene også starte på de andre delstrekningene på den 13,2 kilometer lange vegen fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg.

Spesielt i de fire tunnelene blir det omfattende arbeider med montering av belysnings- og ventilasjonsanlegg samt sikkerhets- og overvåkingsutstyr.

1000 skilt

Langs veglinjen skal det bygges flere tekniske bygg og monteres skilt og belysningsanlegg. Det skal blant annet settes opp 300 variable LED-skilt og rundt 600 kjørefeltskilt og mekanisk variable skilt.

De omfattende elektroarbeidene vil pågå helt fram til vegen åpner høsten 2019. De fleste av montørene fra Nettpartner Drift som skal jobbe på E134 Damåsen-Saggrenda hentes fra selskapets avdelinger i Buskerud.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen