Elektrojobben på E134 er i gang

Elektrojobben på E134 er i gang

Den store elektrojobben til 150 millioner kroner på E134 Damåsen-Saggrenda er nå i gang.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er arbeidsfellesskapet ABB og Nettpartner Drift som vant kontrakten. På første delstrekning Damåsen-Tislegård er montørene i Nettpartner Drift i gang med å trekke kabler langs de nye vegtraseene på Damåsen som nå er under hektisk bygging.

Mye utstyr

Utover i 2017 vil arbeidene også starte på de andre delstrekningene på den 13,2 kilometer lange vegen fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg.

Spesielt i de fire tunnelene blir det omfattende arbeider med montering av belysnings- og ventilasjonsanlegg samt sikkerhets- og overvåkingsutstyr.

1000 skilt

Langs veglinjen skal det bygges flere tekniske bygg og monteres skilt og belysningsanlegg. Det skal blant annet settes opp 300 variable LED-skilt og rundt 600 kjørefeltskilt og mekanisk variable skilt.

De omfattende elektroarbeidene vil pågå helt fram til vegen åpner høsten 2019. De fleste av montørene fra Nettpartner Drift som skal jobbe på E134 Damåsen-Saggrenda hentes fra selskapets avdelinger i Buskerud.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen