Elektrojobben på E134 er i gang

Elektrojobben på E134 er i gang

Den store elektrojobben til 150 millioner kroner på E134 Damåsen-Saggrenda er nå i gang.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er arbeidsfellesskapet ABB og Nettpartner Drift som vant kontrakten. På første delstrekning Damåsen-Tislegård er montørene i Nettpartner Drift i gang med å trekke kabler langs de nye vegtraseene på Damåsen som nå er under hektisk bygging.

Mye utstyr

Utover i 2017 vil arbeidene også starte på de andre delstrekningene på den 13,2 kilometer lange vegen fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg.

Spesielt i de fire tunnelene blir det omfattende arbeider med montering av belysnings- og ventilasjonsanlegg samt sikkerhets- og overvåkingsutstyr.

1000 skilt

Langs veglinjen skal det bygges flere tekniske bygg og monteres skilt og belysningsanlegg. Det skal blant annet settes opp 300 variable LED-skilt og rundt 600 kjørefeltskilt og mekanisk variable skilt.

De omfattende elektroarbeidene vil pågå helt fram til vegen åpner høsten 2019. De fleste av montørene fra Nettpartner Drift som skal jobbe på E134 Damåsen-Saggrenda hentes fra selskapets avdelinger i Buskerud.

Til toppen