Elektrifisering: stor rådgivningskontrakt til Norconsult

Elektrifisering: stor rådgivningskontrakt til Norconsult

Etter hard konkurranse og stor interesse ble til slutt Norconsult valgt som rådgiver for teknisk prosjektering av overgangsbruer og tunneler i prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Kontrakten har en verdi på 15 millioner kroner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

− Vi er svært fornøyde med interessen. Seks av syv prekvalifiserte anerkjente norske firma leverte tilbud. Dette er en dobling av det som er vanlig, forteller prosjektleder, Jarle Bygd, i Jernbaneverket i Trondheim.

[factbox id="1"]

Oppdraget består i å utarbeide teknisk prosjektering av tiltak på alle overgangsbruene og tunneler som kommer i konflikt med etablering av strømforsyningsanlegget på Trønder- og Meråkerbanen.

Totalt er det nødvendig med tiltak på alle de 66 overgangsbruene på strekningen som skal elektrifiseres for å etablere strømforsyningsanlegget. Typiske tiltak er riving av gamle bruer for å bygge nye, heving av eksisterende bruer, gjøre bruer tette for vanndrypp og montere beskyttelsesskjerm på rekkverk. I tillegg er det behov for profilutvidelse på fire jernbanetunneler og feste av fundamenter til master på 16 jernbanebruer.

− Vi er både glade og stolte for å ha vunnet fram i et oppdrag hvor kompetanse har blitt verdsatt så høyt. Vi har definert jernbane som et viktig satsningsområde ved Trondheimskontoret. Dette oppdraget passer godt til oppbyggingen vi har gjort senere år, forteller direktør Øyvind Wanderås, i Norconsult Trondheim, som kommer til å bruke hovedsakelig ressurser fra Trondheimskontoret.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen