Elbilvekst vil gi økt strømpris
(Foto: iStock)

Elbilvekst vil gi økt strømpris

Hva skjer med strømnettet i Norge når elbilene blir stadig fler? Prisene på strøm vil stige, og det kan bli ustabilitet i nettet i perioder, tror NVE. De har en egen rapport om dette temaet. Scenarioet for rapporten er mulige konsekvenser for strømnettet og spesielt distribusjonsnettet med 1,5 millioner elbiler i 2030.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utbyggingen av ladepunkter for elbiler pågår nå for fullt, og mangt et borettslag har fått seg forelagt spørsmål om innlegging av kabling for elbillading. Dette koster imidlertid lett mellom en og to millioner kroner, og dermed er det mange som motsetter seg det. Det fører igjen til at en del lader hjemme uansett, med diverse skjøteledninger og andre «smarte» løsninger. Resultatet kan bli de reneste brannfeller, fortviler brannvesen rundt i byene.

Full fart

– Hos oss er det full fart med utbygging av stadig nye hurtigladepunkter, forteller daglig leder Ole Henrik Hannisdahl, i Grønn Kontakt AS, til Samferdsel og Infrastruktur.

Han understreker at dette er den ekstra ladingen elbileierne har bruk for i løpet av dagen, og at fulladingen må skje hjemme eller ved kontoret, alt etter hvordan man nå innretter seg. Bor man i en bygård, er det fortsatt mest vanlig at man lader bilen sin i forbindelse med jobben.

– Fortsatt er det slik at 90-95% av ladingen foregår mens bilene står parkert, og bare 5-10% mens man er underveis et eller annet sted. Likevel har den formidable økningen av elbiler ført til fullt trøkk hos oss, og vi ser for oss en videre økning, forteller han.

Kildene viser at elbillading i dag hovedsakelig foregår om natten. 

- Ole Henrik Hannisdahl

– Hva med strømkapasiteten?

– Det har vi aldri hatt noe problem med. Vi bestiller den ønskede kapasiteten hos de lokale strømleverandørene, og de leverer i henhold til det. Foreløpig har vi et samarbeide med Coop, Thon og Circle K, men vi ønsker å etablere ladepunkter i stadig større grad, der folk har behov for dem. Når det gjelder strømnettet, er de lokale nettselskapene ansvarlige for kapasiteten, forklarer han.

Elbilers lademønster

– Vil strømnettet bryte sammen når halve Norge vil lade elbilen sin?

– For å svare på dette er det viktig å vite når elbilene lades og hvor mange som lader samtidig. NVE har benyttet seg av målinger av elbillading og spørreundersøkelser for å finne ut av dette. De antar at lading om ettermiddagen og natten hovedsakelig er lading hjemme, mens lading fra kl. 07 på morgenen til kl. 15 er på arbeidsplassen. Begge disse kildene viser at elbillading i dag hovedsakelig foregår om natten. 

Fordeling av lading

Det er vanskelig å trekke sikre slutninger om hvor folk lader, og ikke minst hvor de vil lade i 2030. Det er tilsynelatende mange som nå lader på jobb, men andelen vil sannsynligvis reduseres i fremtiden, da ledige ladepunkter i jobbkjellere etc., neppe vil holde tritt med økningen i elbiler.

Ole Henrik Hannisdahl er daglig leder i Grønn Kontakt AS, som stadig bygger ut nye hurtigladepunkter. Foto: David Dundas Brandt

Lading av elbiler kan være en utfordring for strømnettet, enten ved at det ikke er tilstrekkelig overføringskapasitet eller at spenningskvaliteten blir for dårlig. I begge tilfeller har antall biler som lades samtidig stor betydning. Strømnettet er mest belastet om vinteren, samtidig som elbilene da bruker mer strøm til fremdrift. Hvor mye mer de vil bruke i 2030 er usikkert, men 0,3 kWh/km på en kald vinterdag kan være et rimelig anslag. Dette vil øke energiforbruket med 50 prosent, men NVE forventer at sentralnettet vil håndtere den økte energibruken fra elbillading. Dog kan man ikke utelukke at enkelte områder vil få en økning i strømforbruket, som fører til at sentralnettet må oppgraderes for å opprettholde forsyningssikkerheten. Et slikt område kan være Stor-Oslo. NVE tror at det er her distribusjonsnettet vil oppleve størst utfordringer ved lading av elbiler i fremtiden.

Overbelasting?

Det er begrenset hvor mye strøm som kan gå gjennom strømnettet samtidig. Hvis det går mer strøm gjennom en ledning eller transformator enn den er designet for, kan den overopphetes og ødelegges. Hvis det brukes for mye strøm i et område med svakt nett, kan spenningskvaliteten bli dårlig. Hvor mye strømforbruket øker pga elbillading kan derfor ha stor betydning for strømnettet.  

Vi vil følge med på forbruksutviklingen og markedsutviklingen fremover, og utvikle nettet i tråd med dette.

- Nina Yong Kviberg

Beregningene viser at en økning utover dagens maksimaleffekt kan føre til overbelasting på transformatorer og kabler. Dette viser at aktiv bruk av prissignaler og andre virkemidler for å redusere maksimalt effektforbruk er viktig for å unngå overbelasting. Det økende antallet elbiler kan reise nye utfordringer for spenningskvaliteten ved at de bidrar til økt effektuttak som kan skape spenningsforstyrrelser i strømnettet. Spenningsproblemer kan ved lading av elbil i distribusjonsnettet være særlig knyttet til skjevspenning ved enfaselading. Målinger Sintef har utført viser at kun én 32 A enfaselader forårsaker betydelig ubalanse i et forholdsvis sterkt nett.    

Kommunikasjonssjef i Statnett, Nina Yong Kviberg. Foto: Statnett

Statnett

– Statnett planlegger for at transmisjonsnettet skal kunne håndtere den økte elbilladningen på vårt nettverk. I Norge forventer vi at forbruket øker med ca. 15 TWh mot 2030, sier kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg.

Økningen kommer hovedsakelig som følge av industrivekst. Alminnelig forsyning holder seg omtrent stabilt, da økt elbil-forbruk blir kompensert av energieffektivisering i bygg. Mellom 2030 og 2040 forventer vi at forbruket holder seg rimelig stabilt. Dette skyldes blant annet at forbruksvekst fra datasentre og elbiler blir kompensert av lavere forbruk i petroleumssektoren.

– Vi vil følge med på forbruksutviklingen og markedsutviklingen fremover, og utvikle nettet i tråd med dette, avslutter hun. 

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen