El-fly til Norge under Zerokonferansen

El-fly til Norge under Zerokonferansen

Det elektriske flyet Airbus E-Fan kommer til Norge 23. og 24. november. Det vil blir stilt ut på Youngstorget under Zerokonferansen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Flyet krysset Den engelske kanal i fjor. Turen varte i 53 minutter – og da var det fortsatt omkring 20 prosent batterikapasitet igjen.

– Ambisjonene som ligger bak utviklingen av dette flyet viser at det ikke er noen begrensninger for hva som kan elektrifiseres i transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Norges Luftsportforbund har som mål å få to el-fly til Norge og har allerede sikret seg opsjon på fly.

– Dette er startskuddet for å bringe el-teknologien i luftfarten til Norge, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.

I første omgang satser Airbus på små fly til privatmarkedet. Neste versjon av E-Fan blir et toseters elektrisk fly med lengre rekkevidde. Planen er at det skal settes i produksjon i 2017. Det er også planer om et hybrid-elektrisk småfly, fireseteren E-Fan 4.0. På sikte vil det også bli aktuelt å videreutvikle større el-fly for det kommersielle trafikkmarkedet og muligheten for el-passasjerfly er ikke lenger bare en fjern drøm.

– Elektrisk luftfart er i ferd med å bli en realitet som åpner helt nye utslippsfrie muligheter. Utviklingen av nullutslipps-fly og bio jetdrivstoff vil være to sentrale satsingsområder i årene framover for å nå målene om en bærekraftig luftfart, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Arbeidet med E-Fan ble initiert som resultat av EUs rapport «Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation», med et mål om 75 prosent reduksjon i CO2- utslipp fra fly innen 2050.

Til Zerokonferansen kommer piloten og flykonstruktøren Mr. Didier Esteyne. Han er testpilot hos Airbus og satt bak spakene på turen over Den engelske kanal. Også den norske Airbus-ingeniøren Nils-Harald Hansen deltar på Zero-konferansen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen