Ekstremværet «Petra» gjelder for Østafjells

Ekstremværet «Petra» gjelder for Østafjells

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hevet flomfaren i områdene rundt Numedalslågen til rødt nivå, som er det høyeste nivået. Vannføringen har passert 700 kubikkmeter i sekundet onsdag morgen. Kongsberg kommune vurderer situasjonen minutt for minutt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Langvarig nedbør, og dessuten store nedbørmengder i løpet av torsdag 17.09.2015. Det ventes likevel lite nedbør i nordlige deler av Hedmark og Oppland. Onsdag vil det komme regnbyger, lokalt opp i 15-35 mm på 24 timer.

[factbox id="1"]

Fra natt til torsdag kommer et nytt lavtrykk via sørlige del av England inn i Nordsjøen. Det er ventet lokalt 30-70 mm nedbør på 24 timer i områdene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Akershus, sørlige deler av Oppland og sørlige deler av Hedmark.

Varsel om ekstreme værforhold

De største mengdene ventes i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Summen av store nedbørmengder over tid, i kombinasjon med store nedbørmengder på torsdag, gjør at Meteorologisk institutt har valgt å sende ut varsel om ekstreme værforhold. Nedbørmengdene kan lokalt gi store konsekvenser.

Flere veier i Buskerud er stengt på grunn av flom. Det gjelder:

  • fylkesvei 88 i Bevergrenda
  • fylkesvei 96 i Lurdalen
  • fylkesvei 133 i Sigdal
  • fylkesvei 64 i Bingen i Øvre Eiker

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen