Effektiviserer bremseenergien på trikkenettet

Effektiviserer bremseenergien på trikkenettet

Mer enn sju mil nye kabler skal redusere energitapet i trikenettet betydelig, ved å gi Oslo-trikkene mer effektiv utnyttelse av bremseenergien. Prosjektet har en totalkostnad på ca. 52 millioner kroner. Anleggsarbeidet vil være ferdig i 2017. 

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Flere passasjerer, mindre strøm

Enova har tidligere støttet tilsvarende tiltak i T-banenettet, og nå står trikken for tur. Persontransporten i fremtidens byer vil være avhengig av kollektivløsninger som er effektive, også med tanke på energibruken. Med de nye kablene kan de stadig flere trikkepassasjerene reise enda mer energieffektivt enn før

Gjennom prosjektet reduseres energitapet med opp mot 30 prosent, hovedsakelig gjennom mer effektiv tilbakemating av bremseenergi. Enova støtter energitiltakene med 5,2 millioner kroner.

Oslo-trikkene har det siste tiåret hatt en gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 5,5 prosent. På 42 kilometer med spor kjører trikkene nå 4 millioner kilometer i året, og frakter 51 millioner reisende. Energiprosjektet gjennomføres i tråd med planer om nye trikker, nye strekninger og flere trikkeavganger.

– Strømforsyningen til trikken må oppdateres for å øke driftssikkerhet, pålitelighet og for å kunne redusere energitapet i eksisterende nett. Prosjektet vil optimalisere strømforsyningen fra likeretterstasjonene ved å etablere flere kabler mellom likeretter og trikkespor, både på eksisterende og fremtidig linjenett, sier leder for energiforvaltning Oddvar Dalsvåg i Sporveien.

Godt samarbeid

Dette er langt fra det første energiprosjektet hos Sporveien hvor Enova har vært involvert.

– Sporveien er en viktig samarbeidspartner for Enova. Med støtte fra oss har de over flere år oppnådd lavere energibruk og mindre utslipp både i verksted, tekniske anlegg og langs sporene. Det er gledelig at Sporveien fortsatt finner områder hvor Enova-støtte gjør det mulig for dem å spare enda mer energi. Dette prosjektet er nok heller ikke siste stopp på reisen, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

 

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen