E8 skal bli en intelligent veg

E8 skal bli en intelligent veg

Norske og finske vegmyndigheter samarbeider om ITS på E8. ITS er en forkortelse for intelligente transporttjenester og systemer.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mandag signerte partene en avtale om samarbeid om ITS-prosjektet på E8 mellom Skibotn i Troms og Kolari i Finland. Det innebærer blant annet enhetlig varsling om vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensen.

 ITS ikke bare i storbyer

- Mange har nok en oppfatning av at intelligente trafikksystemer er noe som først og fremst er aktuelt i storbyer og på høytrafikkerte veger. Men dette er teknologi vi i Nord-Norge kan ha stor nytte av, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, Region nord.

Avtalen ble signert under en konferanse i Muonio i Nord-Finland. Her var politisk ledelse fra begge land representert, ved Finlands transportminister Anne Berner og statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Sanntidsinformasjon til alle trafikanter

Nøyaktig hvilken teknologi som skal testes ut på E8 på norsk side er foreløpig ikke avgjort. Statens vegvesen har i dag flere ITS-prosjekter gående rundt om i landet, som kan være aktuelle for utprøving på europavegen mellom Norge og Finland.

- ITS handler om å utnytte tilgjengelig informasjon på beste mulige måte. Hvis trafikantene kan få god informasjon om føreforhold og hendelser på vegen, blir planleggingen av kjøreturen bedre og ferden blir tryggere. I tillegg ser vi muligheter for å effektivisere og forbedre driften og vedlikeholdet av vegnettet, for eksempel ved at entreprenørene får sanntidsdata om veg- og føreforholdene, og kan prioritere ressursene deretter, sier Naimak.

Noen andre eksempler på ITS er variable fartsgrenser, som justeres utfra føreforholdene, varsling til trafikanter om dyr i vegbanen og værovervåkning.

Førerløse kjøretøy

I Muonio har finnene etablert et lukket anlegg for kjøretøytesting. Anlegget er også egnet til utprøving av selvkjørende biler.

- Førerløse kjøretøy og «biltog» med ledebil, representerer den ene ytterenden av ITS. På den andre har vi systemer vi bruker i dag, for eksempel værstasjoner og trafikkstyring i sanntid, med variable skilt. Nøkkelen til et virkelig intelligent transportsystem ligger i informasjonsflyten; at de forskjellige delene av systemet – inklusiv kjøretøyene – snakker med hverandre. Korrekt informasjon gjør trafikantene i stand til å gjøre gode valg, noe som gir økt sikkerhet og bedre regularitet, sier Naimak.

Avtalen mellom norske og finske vegmyndigheter strekker seg over tre år.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen