E6-utbyggingen er i rute
(Foto: Nye Veier)

E6-utbyggingen er i rute

Ved inngangen til fellesferien har Nye Veier gjort seg ferdige med 26 prosent av arbeidet med nye E6 gjennom Hedmark. I sommerukene reduseres annleggsaktiviteten vesentlig, men det blir ikke full stopp.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Totalentreprenørene BetonmastHæhre og Veidekke, som bygger nye E6 for Nye Veier, har høy produksjon. 

– Fremdriften går etter planen og vi har fått gjort utrolig mye. Med pågående anleggsarbeid langs hele strekningen ser vi nå tydelig hvordan den nye firefeltsveien gjennom Hedmark tar form, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Utbyggingsprosjektet sysselsetter nå over 700 anleggsarbeidere.

– Med over 700 anleggsarbeidere og nesten 300 maskiner går det raskt framover. Den første asfalten er allerede på plass, vi har over 20 bruer/kulverter under bygging og vi har sprengt nesten 250 salver. Sprengningsarbeidene har medført planlagt stans i trafikken, men vi opplever stort sett kun begrensede ulemper med trafikkavviklingen. For å sikre både trafikanter og anleggsarbeidere er det satt opp nesten 30000 meter med sikkert anleggsrekkverk langs eksisterende E6, sier Moshagen.

  Foto: Nye Veier

Gjennom sommeren reduseres aktiviteten.

– Aktiviteten reduseres vesentlig, men det blir ikke full stopp i sommerukene. Det skal arbeides på noen av konstruksjonene og det kommer også til å bli noe anleggsaktivitet, blant annet i området ved Bergshøgda og Tjernli, sier Moshagen.

Trafikantene må fortsatt være oppmerksomme på at de skal gjennom et 43 km langt anleggsområde. De som skal gjennom Hedmark på dagens E6 må gjennom 10 midlertidige rundkjøringer og hastigheten er redusert til 70 og 50 km/t.

– Sikkerhet for både trafikanter og anleggsarbeidere har vår høyeste prioritet. Det er viktig at alle respekterer fartsgrensene og er oppmerksomme på skilting og merking. Vi ber også gående og syklende om å bruke tilrettelagte gang-/sykkelveier når de skal krysse anleggsområdet, sier Moshagen.

  Foto: Nye Veier

Trafikkmengden på dagens E6 er omfattende og det er aller mest trafikk gjennom sommermånedene. Ved tellepunktet ved Verven sør for Brumunddal passerte det i fjor nesten 20000 kjøretøy pr. døgn. Den totale trafikkmengden ved tellepunktet økte med tre prosent i 2017.

Ny firefelts E6 vil bidra til vesentlig økt kapasitet, god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Første delstrekning, fra Kolomoen til Kåterud, åpner høsten 2019. Sommeren 2020 åpner Kåterud – Brumunddal og i desember 2020 skal hele strekningen med 43 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv stå ferdig. 

Til toppen