E6 Trondheim - Mange tilbud på storkontrakt

E6 Trondheim - Mange tilbud på storkontrakt

E6 sør for Trondheim skal bygges om til stamvegstandard. Seks entreprenører leverte pristilbud på å bygge 8 km E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- Det var veldig jevnt, og vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon gjennomgås, før vi velger entreprenør.

Byggestart tidlig i 2016

Vi regner med at entreprenøren kommer i gang tidlig i 2016. Våren 2019 skal vegen være ferdig hvis alt går som planlagt.

Store mengder myr og leirmasser som skal flyttes. På Klett er det mektige kvikkleireforekomster som krever stabilisering. De utfordrende grunnforholdene er årsaken til at vi trenger tre års byggetid for å fullføre prosjektet.

Kostnadsrammen er på 2,5 milliarder kroner, og prosjektet er finansiert av Miljøpakken. Dette skal i  tillegg til stokontrakten dekke flere mindre entrepriser, planlegging, prosjektering, grunnundersøkelser, kjøp av veggrunn, kontraktsoppfølging og 25 prosent merverdiavgift.

Trafikkavvikling en stor utfordring

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Vi anbefaler at enda flere reiser kollektivt. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen, og vi må regne med at det blir mer kø enn i dag. Vi håper trafikantene viser stor forståelse inntil situasjonen vil bli langt bedre. Det skal lages midlertidige veger og rundkjøringer for å unngå altfor mange omlegginger som kan være stressende for trafikantene.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen