E6 Trondheim - Mange tilbud på storkontrakt

E6 Trondheim - Mange tilbud på storkontrakt

E6 sør for Trondheim skal bygges om til stamvegstandard. Seks entreprenører leverte pristilbud på å bygge 8 km E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- Det var veldig jevnt, og vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon gjennomgås, før vi velger entreprenør.

Byggestart tidlig i 2016

Vi regner med at entreprenøren kommer i gang tidlig i 2016. Våren 2019 skal vegen være ferdig hvis alt går som planlagt.

Store mengder myr og leirmasser som skal flyttes. På Klett er det mektige kvikkleireforekomster som krever stabilisering. De utfordrende grunnforholdene er årsaken til at vi trenger tre års byggetid for å fullføre prosjektet.

Kostnadsrammen er på 2,5 milliarder kroner, og prosjektet er finansiert av Miljøpakken. Dette skal i  tillegg til stokontrakten dekke flere mindre entrepriser, planlegging, prosjektering, grunnundersøkelser, kjøp av veggrunn, kontraktsoppfølging og 25 prosent merverdiavgift.

Trafikkavvikling en stor utfordring

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Vi anbefaler at enda flere reiser kollektivt. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen, og vi må regne med at det blir mer kø enn i dag. Vi håper trafikantene viser stor forståelse inntil situasjonen vil bli langt bedre. Det skal lages midlertidige veger og rundkjøringer for å unngå altfor mange omlegginger som kan være stressende for trafikantene.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen