E6-prosjekt - opp mot 400 millioner kroner spares

E6-prosjekt - opp mot 400 millioner kroner spares

- Regjeringen ønsker å bygge og drifte infrastruktur i Norge så effektivt og kostnadsbesparende som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Nye Veier AS sitt mandat har vist flere ganger at det er mulig å bygge vei rimeligere. Ved å overføre denne strekningen til Nye Veier, kan nesten hele kostnaden ved veiutbyggingen spares, sier samferdselsministeren.

Strekningen E6 Skjerdingstad-Melhus S er en del av utbyggingen sør for Trondheim og er kostnadsestimert til 450 millioner kroner. Ved å se strekningen i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 Skjerdingstad-Ulsberg vil det kunne gi besparelser i størrelsesorden 280-400 millioner kroner.

Overføring til Nye Veier

Blant annet er det stort overskudd av steinmasse på strekningen Skjerdingstad-Melhus, mens det på strekningen Skjerdingstad-Ulsberg er stort underskudd av masse. Ved å utnytte dette samtidig, kan det spares anslagsvis 150-200 millioner kroner.

Statens vegvesen støtter en slik overføring til Nye Veier AS. Nå gjenstår behandling i Stortinget før forslaget kan endelig gjennomføres.

Til toppen