Illustrasjon fra Lysaker.
Illustrasjon fra Lysaker. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Det vil bli en pause i den videre planleggingen og forberedelsene av byggingen av E 18 Vestkorridoren.

  • vegbygging
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Planleggingen av E18 Vestkorridoren har pågått i flere år med bevilgninger over statsbudsjettet. Statens vegvesen har i 2018 brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette blir det ryddet opp i nå. Det er ikke foreslått bevilgninger på statsbudsjettet for 2019.

Det vil bli en pause i den videre planleggingen og forberedelsene av byggingen av E18 inntil det er vedtatt en egen bompengeproposisjon om denne utbyggingen.

– Vi jobber nå så raskt som mulig med å forberede grunnlaget for en proposisjon som kan legges fram for Stortinget. Vi er klare til å gå videre med E18-prosjektet når bompengeproposisjonen er behandlet og finanseringen er i orden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Til toppen