E18-kompromiss som ikke gir det beste for miljøet

E18-kompromiss som ikke gir det beste for miljøet

Utbyggingen av E18 stopper i første omgang på Strand. Dette er et politisk kompromiss som hverken gagner miljøet eller helheten i prosjektet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NAF mener at det ikke er til trafikantenes beste og at helhetlig utbygging med lokk og tunneler er viktig for å utvikle gode kollektivknutepunkter og fjerne støv, støy og utslipp langs E18.

- På Lysaker får vi et godt kollektivknutepunkt, men med den slankede løsningen blir det fremdeles støv, støy og høye utslipp på Høvik. Det er skuffende at man utsetter å gjøre Høvik til et knutepunkt for der er det allerede klargjort, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

- Betyr oppdelingen av E18-utbyggingen at det heller ikke blir sykkelvei lenger enn til Strand, spør hun. - Alle er enige om at stykkevis og delt er noe vi må bort fra i norsk samferdsel, men her velger man faktisk en slik løsning bevisst for å utsette vanskelige spørsmål.

Uheldig hybridløsning mellom finansiering og redusert biltrafikk

Prosjektene i Oslopakka skal fortsatt finansieres av biltrafikk samtidig som det er et uttalt mål fra regjeringen at det ikke skal være økt biltrafikk i storbyene, og i Oslo skal biltrafikken kuttes ytterligere.

- En finansieringsløsning basert på bompenger som vil gå ned fordi biltrafikken skal reduseres, er en uheldig hybridløsning. Når det er snakk om trafikkregulering og ikke finansiering, så ville NAF heller hatt en mer målrettet brukerbetaling, hvor bilene betaler for faktisk bruk av veinettet via et mer finmasket bomopplegg etter køprisingsprinsipper. Da kan man styre veitrafikken – både ut fra tid på døgnet og ut fra hvilke veier man ønsker å lede trafikken på. Det vil bli oppfattet som mer rimelig og rettferdig, sier Inger Elisabeth Sagedal.

- Staten må inn å gi kommunene økonomisk ryggrad for å få på plass de helhetlige trafikkløsningene. Staten må rett og slett ta mer av kostnaden i Oslo og Akershus, sier Sagedal.

Rushtidsavgift også for elbil

- Vi synes det er rimelig at elbilene må betale en tier i rushtiden. Det vil fortsatt være klart lønnsomt å velge elbil framfor tradisjonelle biler. Det er også riktig at dieselbiler skal ha den høyeste rushtidsavgiften, men det blir feil at de nyeste dieselbilene med Euro6 skal ha maksprisen. De slipper ut betraktelig mindre enn eldre dieselbiler, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen