E18 i Marker utvides med 700 meter krabbe- og forbikjøringsfelt

E18 i Marker utvides med 700 meter krabbe- og forbikjøringsfelt

- Regjeringen er opptatt av ruste opp landets infrastruktur og ta hensyn til fremtidige behov. Nå gir regjeringen grønt lyst til at siste del av E18 mot svenskegrensen utvides med et forbikjøringsfelt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringen foreslår at E18-prosjektet Riksgrensen – Ørje i Marker kommune i Østfold skal utvides til også skal omfatte bygging av forbikjørings- og krabbefelt på den 700 meter lange oppstigningen mellom Håbybrua og Kjølenbrua i retning av tollstasjonen ved Riksgrensen.

- Det er viktig at vi bygger riktig kapasitet når vi bygger nye veier. Nå pågår anleggsarbeid på veistrekningen, men det manglet forbikjøringsfelt. Strekningen Håbybrua og Kjølenbrua på E18 i Østfold har høy andel med tungtrafikk, og det et uttrykt bekymring for at tunge kjøretøy kan blokkere vegen i stigningen under vanskelige kjøreforhold. Forbikjøringsfeltet som nå legges til prosjektet var ikke med i de opprinnelige vedtakene fra 2013. Tiltaket vil bedre trafikkavviklingen, særlig vinterstid. Erfaringene viser at mange tungbiler får problemer i bakker. Med forbikjøringsfeltet kan vi unngå at dette skaper trafikkaos, sier Solvik-Olsen.

Anleggsstart og kostnader

Anleggsarbeidene på prosjektet startet i juni 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2017. Etter trafikkåpning på dette prosjektet vil E18 gjennom Østfold stå ferdig som møtefri vei.

Kostnadene for forbikjøringsfelt er foreløpig anslått til 25 millioner kroner. Prognosen for sluttkostnad for prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje blir etter dette 867 millioner 2016-kroner, går det fram av forslaget som ble lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 kilometer. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges veien i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, der det ene ligger i Ørje sentrum i krysset med fylesvei 21. Det er lagt opp til at det bygges ett forbikjøringsfelt i hver retning, på rundt én kilometer hver.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen