E18: Bare bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

E18: Bare bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

Den nye byregjeringen i Oslo vil ikke øke kapasiteten på E18. Samtidig innser de at befolkningen i hovedstadsregionen vil øke enormt, skriver NHO på sine nettsider.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi trenger en bedre E18 for å få godset fram og folk på jobb, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

- SSB mener vi vil få en befolkningsvekst 1,8 millioner innbyggere i Oslo og Akershus fram mot 2040. Nå skal ikke alle disse bo i Oslo sentrum, men mange av dem vil pendle dit. Alle disse nye innbyggerne trenger mat, klær, møbler og håndverkertjenester, for å nevne noe, sier Solli.

Vi vil få en befolkningsvekst 1,8 millioner innbyggere i Oslo og Akershus

I løpet av 20 år kan vi oppleve 50 % økning i forhold til dagens trafikk, og videre 100% økning i løpet av 35 år. TØIs grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 antyder en årlig godstransportvekst på rundt 2% for Oslo og Akershus.

E18 er ikke blitt utbedret på 35 år

-E18 Vestkorridoren er allerede i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard kroner årlig. Jeg kjenner eksempler på håndverkere som ikke tar oppdrag i Oslo, fordi for mye av tiden deres vil gå bort i kjøring. E18 er ikke blitt utbedret på 35 år. I disse tider med næringsliv som sliter, blir utbedring av denne veien særs viktig, sier Solli.

Les mer om saken her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen