E18: Bare bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

E18: Bare bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

Den nye byregjeringen i Oslo vil ikke øke kapasiteten på E18. Samtidig innser de at befolkningen i hovedstadsregionen vil øke enormt, skriver NHO på sine nettsider.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi trenger en bedre E18 for å få godset fram og folk på jobb, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

- SSB mener vi vil få en befolkningsvekst 1,8 millioner innbyggere i Oslo og Akershus fram mot 2040. Nå skal ikke alle disse bo i Oslo sentrum, men mange av dem vil pendle dit. Alle disse nye innbyggerne trenger mat, klær, møbler og håndverkertjenester, for å nevne noe, sier Solli.

Vi vil få en befolkningsvekst 1,8 millioner innbyggere i Oslo og Akershus

I løpet av 20 år kan vi oppleve 50 % økning i forhold til dagens trafikk, og videre 100% økning i løpet av 35 år. TØIs grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 antyder en årlig godstransportvekst på rundt 2% for Oslo og Akershus.

E18 er ikke blitt utbedret på 35 år

-E18 Vestkorridoren er allerede i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard kroner årlig. Jeg kjenner eksempler på håndverkere som ikke tar oppdrag i Oslo, fordi for mye av tiden deres vil gå bort i kjøring. E18 er ikke blitt utbedret på 35 år. I disse tider med næringsliv som sliter, blir utbedring av denne veien særs viktig, sier Solli.

Les mer om saken her.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen