E105 blir «Blålysveg»

E105 blir «Blålysveg»

Arkitektonisk lyssetting av Bøkfjordbrua, Trifontunnelen og andre vegelementer skal gi ekstra opplevelser langs nye E105.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lysopplegget har vært testet ut de siste dagene, og når vegen åpnes fredag 29. september vil lysene bli en permanent installasjon.

Arkitektonisk kvalitet

Hensikten med lyssettingen er å gi trafikantene en ekstra opplevelse, særlig når det er mørkt og landskapet ellers «forsvinner». Lyset bidrar også til å skjerpe oppmerksomheten og å skape en trygghetsfølelse.

- Vi legger vekt på helheten. I tillegg til å lage en trygg veg med høy teknologisk kvalitet, skal vi ha høyt nivå på den arkitektoniske kvaliteten – også når det gjelder lys, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

E105 er den eneste vegen mellom Norge og Russland og dermed en internasjonal veg.

Kjølig vinterlandskap

Erik Axel Haagensen er landskapsarkitekt i Statens vegvesen, og beskriver valg av utforming av lyssetting på nye E105 slik:

«Punktopplevelsene langs vegen har blått lys som det bærende element: På utvalgte steder langs E105 etableres det punktopplevelser i form av «lysskulpturer» eller lyssatte elementer. Mørketiden er i seg selv kjent for et blått lys, og det blå lys passer godt for det kjølige vinterlandskapet. Det blå lyset underveis kan skape mystikk og overraskelser, og sette fokus på vår tids konstruksjoner knyttet til vegen. I tillegg til dette bruker vi den artifisielle lavvo i rundkjøringen ved Bjørkheim til å synliggjøre et regionalt fellestrekk (Nordkalotten/Barentsregionen) og den felles historie. Samhørighet med naturen symboliseres ved lyssetting av landskapselementer.»

Helheten på E105 vil synliggjøres av et blått lys gjennom en potpurri av lyssettinger satt sammen av en blå bru, en blå korridor i tunnelen, blå fjellskjæring, blått rom i «lavvoen» i rundkjøringen på Hesseng og blå tunnel i undergangen for skiløperne. Seinere kan det også være aktuelt med et symbolsk fyrtårn/grensevakttårn ved Storskog.

Stor oppgradering

Lyssettingen er en del av prosjektet med å oppgradere og legge om E105 mellom Hesseng og Storskog i Sør-Varanger. Prosjektet er en del av en felles oppgradering av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk, og åpningen 29. september vil bli foretatt av den norske samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen og den russiske transportministeren Maksim Sokolov.

Sentrale elementer i lyssettingen er den 690 meter lange Trifontunnelen og den nye Bøkfjordbrua på 284 meter.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen