E105 blir «Blålysveg»

E105 blir «Blålysveg»

Arkitektonisk lyssetting av Bøkfjordbrua, Trifontunnelen og andre vegelementer skal gi ekstra opplevelser langs nye E105.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lysopplegget har vært testet ut de siste dagene, og når vegen åpnes fredag 29. september vil lysene bli en permanent installasjon.

Arkitektonisk kvalitet

Hensikten med lyssettingen er å gi trafikantene en ekstra opplevelse, særlig når det er mørkt og landskapet ellers «forsvinner». Lyset bidrar også til å skjerpe oppmerksomheten og å skape en trygghetsfølelse.

- Vi legger vekt på helheten. I tillegg til å lage en trygg veg med høy teknologisk kvalitet, skal vi ha høyt nivå på den arkitektoniske kvaliteten – også når det gjelder lys, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

E105 er den eneste vegen mellom Norge og Russland og dermed en internasjonal veg.

Kjølig vinterlandskap

Erik Axel Haagensen er landskapsarkitekt i Statens vegvesen, og beskriver valg av utforming av lyssetting på nye E105 slik:

«Punktopplevelsene langs vegen har blått lys som det bærende element: På utvalgte steder langs E105 etableres det punktopplevelser i form av «lysskulpturer» eller lyssatte elementer. Mørketiden er i seg selv kjent for et blått lys, og det blå lys passer godt for det kjølige vinterlandskapet. Det blå lyset underveis kan skape mystikk og overraskelser, og sette fokus på vår tids konstruksjoner knyttet til vegen. I tillegg til dette bruker vi den artifisielle lavvo i rundkjøringen ved Bjørkheim til å synliggjøre et regionalt fellestrekk (Nordkalotten/Barentsregionen) og den felles historie. Samhørighet med naturen symboliseres ved lyssetting av landskapselementer.»

Helheten på E105 vil synliggjøres av et blått lys gjennom en potpurri av lyssettinger satt sammen av en blå bru, en blå korridor i tunnelen, blå fjellskjæring, blått rom i «lavvoen» i rundkjøringen på Hesseng og blå tunnel i undergangen for skiløperne. Seinere kan det også være aktuelt med et symbolsk fyrtårn/grensevakttårn ved Storskog.

Stor oppgradering

Lyssettingen er en del av prosjektet med å oppgradere og legge om E105 mellom Hesseng og Storskog i Sør-Varanger. Prosjektet er en del av en felles oppgradering av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk, og åpningen 29. september vil bli foretatt av den norske samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen og den russiske transportministeren Maksim Sokolov.

Sentrale elementer i lyssettingen er den 690 meter lange Trifontunnelen og den nye Bøkfjordbrua på 284 meter.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen