​Dyrere kull gav dyrere strøm

​Dyrere kull gav dyrere strøm

Den internasjonale prisen på kull førte til at den norske spotprisen på strøm steg kraftig i oktober.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er kraftkommentar fra LOS Energy.

Ved utgangen av måneden kostet en kilowattime nesten 30 øre eks. mva. i spotmarkedet på den nordiske kraftbørsen NordPool. Prisstigningen fra september til oktober var på 6 ½ øre, eller 27 prosent.

- Så stort hopp har vi kun sett noen få ganger tidligere de siste 17 årene – sist i 2012. Da nøt vi ekstremt lave sommerpriser nesten helt fram til vinteren meldte seg. Spotprisen for oktober 2016 ligger så vidt under gjennomsnittet for oktober måned de siste ti årene. I likhet med 2012 er vi kommet opp fra lave nivåer til mer normale nivåer, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Tørt vær i store deler av oktober har selvsagt preget det nordiske prisbildet. Men ser vi grundigere på tallene, er det én faktor som har hatt vesentlig større innflytelse på strømprisen enn noe annet; kullprisen. Kull brennes for å produsere nesten halvparten av all elektrisitet i verden. Det største markedet finner vi i Asia, men også i Europa er det fremdeles kull som står for en vesentlig del av kraftproduksjonen.

- Prisen på kull dikterer i stor grad prisen på strøm, forklarer Myhre.

Europeiske kullkraftprodusenter kjøper kull i et internasjonalt marked og må således konkurrere med kinesere og indere om å få tak i nok kull til å forsyne strømhungrige europeere på vei inn i vinterkulden. Planøkonomiske tiltak i Kina har hatt som formål å fjerne ulønnsomme kullgruver. Tiltakene som er satt i verk, viser seg å være i overkant av hva markedet tåler, og dermed har kineserne måtte importere vesentlig mer kull enn før fra det internasjonale markedet. Det har løftet kullprisen med 90 prosent så langt i år!

- Dette gjør at europeiske kullkraftprodusenter krever en høyere pris for sin strøm, som igjen smitter over til Norden og trekker opp våre strømpriser. Kina og Norden ligger på mange måter mye nærmere enn vi tror! sier Myhre.

I det fremtidige strømmarkedet er det nå tatt høyde for økte kullpriser, noe som har løftet både spotprisen og terminprisene. Markedsaktørene har også tatt høyde for at lite nedbør kan ha en fordyrende effekt på prisene gjennom vinteren. Som en konsekvens er vinterprisene på strøm løftet mer enn 30 prosent den siste måneden, til ca. 38 øre/kWh for 1. kvartal 2017.

JERNBANE/18. oktober 2018

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet har besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem. Les hele saken

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen