Droner skal overvåke strømnettet

Droner skal overvåke strømnettet

Powel og Hålogaland Kraft tilbyr nå i samarbeid med Microsoft et nytt tjenestekonsept basert på bruk av droner, som vil kunne revolusjonere overvåkingen av teknisk tilstand på strømnettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kraftselskap som målgruppe

[img id="1"]

Konseptet bygger på spesialkonstruerte droner i kombinasjon med skybasert programvare fra Powel utviklet på teknologiplattformene Microsoft Azure og Esri ArcGIS.

- For å sikre at vi kan tilby tjenester med høy kvalitet og reell nytteverdi har vi det siste året testet dronene våre på ulike tjenester vi tenker å tilby. Vi har erfart at det er nødvendig med god kunnskap på de fagområder man tilbyr sine tjenester, og vi ser derfor primært kraftselskapene som vår målgruppe på kort sikt, sier administrerende direktør Rolf Inge Roth i Hålogaland Kraft.

- Vår «mobile first, cloud first» strategi innebærer at vi beveger oss fra tradisjonell leveranse av lokalt installert programvare til å levere komplette skytjenester. Tjenestekonseptet knyttet til droner som vi nå lanserer sammen med Hålogaland Kraft, blir et viktig ledd i Powels tjenestestrategi mot infrastrukturselskaper sier Kjetil Storset, direktør for Smart Infrastruktur i Powel.

Kostnadsbesparende og miljøvennlig

Dette er miljøvennlige tjenester som både erstatter bruk av helikopter og gir helt nye muligheter man ikke har klart å realisere med tradisjonelle metoder.

Dronene kan opereres uten visuell kontakt mellom flyger og drone, såkalt Beyond Line Of Sight (BLOS), og Hålogaland Kraft er sertifisert for både å fly og utdanne piloter for droneflyging BLOS.

Dette vil kunne gi store kostnadsbesparelser for nettselskapene, og vi vil i neste fase også kunne tilby tjenester til andre aktører enn nettselskapene.

Mannen bak dronesatsingen i Hålogaland Kraft er Lars Sletten. Han har flygerutdannelse fra USA og har også jobbet som flyinstruktør i USA.

Han har allerede omfattende erfaring med ulike typer droneoppdrag knyttet til Hålogaland Kraft sine anlegg.

Dronepilot nr 3 er i siste del av sitt utdanningsprogram og forventes å være klar for operativ flyging i oktober 2015. Nytt kurs er allerede i en forberedende fase.

Både Lars Sletten og alle nye dronepiloter som utdannes vil ha bakgrunn som energimontører, og er meget godt kvalifisert for å gjennomføre effektiv tilstandskontroll i strømnettet med høy kvalitet.

- Vi har erfart at det er mye å spare på bruk av droner i stedet for helikopter til befaring av høyspentlinjer sier Sture Hellesvik, Nettsjef i Hålogaland Kraft.

- For å kunne ta dette i bruk er vi som netteier opptatt av at oppgavene må løses med høy kvalitet og godt innenfor myndighetenes reguleringer knyttet til luftfart og sikkerhet i høyspenningsanlegg, avslutter Hellesvik.

[factbox id="2"]

[factbox id="1"]

 

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen