Droner skal overvåke strømnettet til Hålogaland Kraft

Droner skal overvåke strømnettet til Hålogaland Kraft

Powel og Hålogaland Kraft har inngått et samarbeid med Microsoft for overvåkingen av teknisk tilstand på strømnettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det innovative konseptet er basert på spesialkonstruerte droner i kombinasjon med skybasert programvare fra Powel utviklet på teknologiplattformene Microsoft Azure og Esri ArcGIS.

[factbox id="1"]

- Prosjektet oppstod som en naturlig forlengelse av Lars Sletten sitt arbeid i Hålogaland Kraft. Lars jobber til daglig som systemansvarlig innen oppmåling og geodata hos strømleverandøren og har i tillegg bakgrunn som flyver. Interessen for teknologi gjorde at han fikk lov til å teste droner som verktøy for å effektivisere nettvirksomheten, innleder Kjetil Storset, direktør for Smart Infrastruktur i Powel.

Kostnadseffektive droner

Overvåkning av nettet med droner gir Hålogaland Kraft store besparelser sammenlignet med dagens overvåkning med helikoptre.

- Vi har sett at hvis vi får bundlet droneløsningen med software kan vi få en smidig prosess som løser et behov hos nettselskapene for overvåkning av nettet. Vi har utviklet en pakke som består av software, flyvning, samt innhenting og analyse av bilder som vi kan leverer rimeligere enn hva de har av kostnader forbundet med helikoptre, forteller Storset.

Dagens løsning er dårlig integrert og innebærer mye manuelt arbeid forbundet med bildebehandling.

- Vi har en løsning for effektiv analyse av bilder og støtte for å angi hvilke bilder som har ført til konkret oppfølging. Dette kan være avvik på komponenter som for eksempel en sprekk som fører til overslag til jord. Helikoptre og andre verktøy blir erstattet av denne løsningen, sier han.

- Sånn sett er det Hålogaland som har tatt initiativet til droneløsningen, og vi har bygd softwareløsningen uavhengig av dette. Vi har nå gått sammen for å sørge for at dette blir kostnadseffektivt i sum. Som partner med Microsoft vil vi bruke deres Azure-teknologi for skyløsningen. Microsoft har en del interessante løsninger for bildeanalyse og kan analysere bilder uten at man manuelt trenger å se på dem. Dette ligger fortsatt litt frem i tid, sier Storset.

Les resten av artikkelen i neste print-utgave av Samferdsel & Infrastruktur.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen