Dronefotografering sikrer skredutsatte E16-strekninger

Dronefotografering sikrer skredutsatte E16-strekninger

Med 900 m høye fjellsider, seks skredutsatte partier og daglige steinsprang er E16 mellom Bergen og Gudvangen en utsatt veistrekning. Et pionerprosjekt skal skape tryggere forhold for bilistene gjennom å kombinere radarmålinger og fotografering av utsatte fjellpartier fra drone.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norges Geotekniske Institutt, NGI, overvåker deler av E16 i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag fra Statens vegvesen. Hensikten er å varsle steinskred fra rasutsatte fjellpartier, slik at vegvesenet kan sette i verk nødvendige tiltak.

Overvåkingen skjer på fem steder mellom Stanghelle og Bolstad på strekningen Bergen – Voss, pluss Gudvangen ved Sognefjorden.På alle stedene har E16 vært utsatt for steinsprang og -skred, til dels med steinblokker som har falt ned på veien, spesielt i perioder med mye nedbør.

[factbox id="1"]

– Fjellsidene over veien er så høye og uoversiktlige at det er umulig å sikre fjellveggen overalt. Derfor har vi inngått denne avtalen med NGI. Målet vårt er å være proaktive i de områdene der dette er mulig, forteller Harald Hauso, geolog i Statens vegvesen i Hordaland.

Metoden som brukes for å overvåke fjellpartiene kalles interferometri, og NGI benytter et Gamma Portable Radar Interferometer (GPRI). Bakkebasert utstyr brukes ved å ta repetitive målinger. Ulikheter i radarbildet over tid kan avdekke bevegelser og forflytninger på ned til én millimeter.

3D-bilder av fjellsidene

– I tillegg bruker vi drone med kamera for å fotografere og gjøre filmopptak av de aktuelle fjellpartiene, forteller Kristine Helene Hetland Ekseth, som jobber med geokartlegging i NGI.

– Dette har gitt oss grunnlag for å lage 3D-bilder av fjellsidene. Disse bildene kombinerer vi med radarbildene ved hjelp av såkalt geokoding. Det gjør det mulig å plotte inn ”hotspots” der vi ser bevegelser over tid.Med andre ord er dette en smart måte å identifisere nøyaktig hvilke partier man trenger å følge med på, forklarer Ekseth.

Den første måleserien ble foretatt høsten 2014, da alle fjellpartiene også ble fotografert med såkalt GigaPAN-utstyr, som tar mange detaljerte bilder og syr dem sammen til ett bilde. I 2015 ble fjellsidene også filmet fra drone. Det er til nå gjennomført tre serier med radarmålinger. Kontrakten løper over tre år, og det skal gjennomføres ytterligere tre måleserier. Radarmålingene skjer to ganger i året, på vår og høst.

Akutte hendelser

Mannskaper fra NGI kan rykke ut med nødvendig utstyr hvis det oppstår akutte hendelser. GPRI’en er mobil og kan settes opp på en vanlig tripod i løpet av kort tid. NGI vil gjennomføre kontinuerlig måling og overvåking ved et eventuelt steinskred i fjellsiden over E16, eller ved overhengende fare for skred eller utfall av blokker.

Avtalen med NGI gir også tilgang til et bredt geofaglig miljø og muligheter for avansert instrumentering og bruk av ulike måle- og varslingsteknologier.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen