Dronefotografering sikrer skredutsatte E16-strekninger

Dronefotografering sikrer skredutsatte E16-strekninger

Med 900 m høye fjellsider, seks skredutsatte partier og daglige steinsprang er E16 mellom Bergen og Gudvangen en utsatt veistrekning. Et pionerprosjekt skal skape tryggere forhold for bilistene gjennom å kombinere radarmålinger og fotografering av utsatte fjellpartier fra drone.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norges Geotekniske Institutt, NGI, overvåker deler av E16 i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag fra Statens vegvesen. Hensikten er å varsle steinskred fra rasutsatte fjellpartier, slik at vegvesenet kan sette i verk nødvendige tiltak.

Overvåkingen skjer på fem steder mellom Stanghelle og Bolstad på strekningen Bergen – Voss, pluss Gudvangen ved Sognefjorden.På alle stedene har E16 vært utsatt for steinsprang og -skred, til dels med steinblokker som har falt ned på veien, spesielt i perioder med mye nedbør.

[factbox id="1"]

– Fjellsidene over veien er så høye og uoversiktlige at det er umulig å sikre fjellveggen overalt. Derfor har vi inngått denne avtalen med NGI. Målet vårt er å være proaktive i de områdene der dette er mulig, forteller Harald Hauso, geolog i Statens vegvesen i Hordaland.

Metoden som brukes for å overvåke fjellpartiene kalles interferometri, og NGI benytter et Gamma Portable Radar Interferometer (GPRI). Bakkebasert utstyr brukes ved å ta repetitive målinger. Ulikheter i radarbildet over tid kan avdekke bevegelser og forflytninger på ned til én millimeter.

3D-bilder av fjellsidene

– I tillegg bruker vi drone med kamera for å fotografere og gjøre filmopptak av de aktuelle fjellpartiene, forteller Kristine Helene Hetland Ekseth, som jobber med geokartlegging i NGI.

– Dette har gitt oss grunnlag for å lage 3D-bilder av fjellsidene. Disse bildene kombinerer vi med radarbildene ved hjelp av såkalt geokoding. Det gjør det mulig å plotte inn ”hotspots” der vi ser bevegelser over tid.Med andre ord er dette en smart måte å identifisere nøyaktig hvilke partier man trenger å følge med på, forklarer Ekseth.

Den første måleserien ble foretatt høsten 2014, da alle fjellpartiene også ble fotografert med såkalt GigaPAN-utstyr, som tar mange detaljerte bilder og syr dem sammen til ett bilde. I 2015 ble fjellsidene også filmet fra drone. Det er til nå gjennomført tre serier med radarmålinger. Kontrakten løper over tre år, og det skal gjennomføres ytterligere tre måleserier. Radarmålingene skjer to ganger i året, på vår og høst.

Akutte hendelser

Mannskaper fra NGI kan rykke ut med nødvendig utstyr hvis det oppstår akutte hendelser. GPRI’en er mobil og kan settes opp på en vanlig tripod i løpet av kort tid. NGI vil gjennomføre kontinuerlig måling og overvåking ved et eventuelt steinskred i fjellsiden over E16, eller ved overhengende fare for skred eller utfall av blokker.

Avtalen med NGI gir også tilgang til et bredt geofaglig miljø og muligheter for avansert instrumentering og bruk av ulike måle- og varslingsteknologier.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen