Drøftet punktligheten

Drøftet punktligheten

NSB og Bane NOR avholdt torsdag 5. oktober møte om punktligheten i persontogtrafikken. Punktligheten i august og september har ikke vært tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er begge opptatt av å levere godt til kundene våre. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom NSB og Bane NOR, og vi har løpende møter. Gjennom dette samarbeidet har vi fått til en bedre punktlighet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

- På dagens møte ble det redegjort for utfordringene vi har hatt i høst, og det var en god og konstruktiv tone. Konsernsjefene vil følge dette arbeidet nøye fremover, sier han.

Beklager ulempene

Punktligheten for alle persontog på landsbasis ligger så langt i år på 91,1 prosent, noe som er bedre enn i fjor. Imidlertid var tallet for august på 87,5 prosent og i september på 89,3 prosent. For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet var tallene enda lavere.

- Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier Gorm Frimannslund.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen