Drøftet punktligheten

Drøftet punktligheten

NSB og Bane NOR avholdt torsdag 5. oktober møte om punktligheten i persontogtrafikken. Punktligheten i august og september har ikke vært tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er begge opptatt av å levere godt til kundene våre. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom NSB og Bane NOR, og vi har løpende møter. Gjennom dette samarbeidet har vi fått til en bedre punktlighet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

- På dagens møte ble det redegjort for utfordringene vi har hatt i høst, og det var en god og konstruktiv tone. Konsernsjefene vil følge dette arbeidet nøye fremover, sier han.

Beklager ulempene

Punktligheten for alle persontog på landsbasis ligger så langt i år på 91,1 prosent, noe som er bedre enn i fjor. Imidlertid var tallet for august på 87,5 prosent og i september på 89,3 prosent. For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet var tallene enda lavere.

- Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier Gorm Frimannslund.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen