Boomerang gang- og sykkelbru i Groruddalen i Oslo. Arkitekt: SAAHA.
Boomerang gang- og sykkelbru i Groruddalen i Oslo. Arkitekt: SAAHA. (Foto: Are Carlsen)

Døme på fine gang- og sykkelbruer

Nyleg var ei norsk gang- og sykkelbru i fint selskap i London: Oslo kommune si bru Boomerang var nominert til World Aricitecture News sin pris.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Brua «Boomerang» svingar seg over ytre ringveg i Groruddalen. Den fekk Norsk stålkonstruksjonspris for 2017, og var nominert til WAN Best Bridge Award 2017 som vart delt ut i London forrige veke. Vinnaren var brua over Bosporos-stredet.

Juryen meiner den enkle brua Boomerang gjev ei flott oppleving for brukarane. Ho blir omtalt som ein konstruksjon som er tiltalande, kostnadseffektiv og har ei utforming som harmonerar ned omgivnadene.

Det er ikkje overraskande at ei norsk gang- og sykkelbru får internasjonal merksemd. Det finst mange flotte bruer her i landet.

- Torstein Bremset

Korleis lage ei god gang- og sykkelbru?

Bremset seier ei god gang- og sykkelbru skal gjere det mest mogeleg attraktivt å gå og sykle. -Ofte gjer brua det mogeleg å sykle eller å gå der det elles kan vere umogleg eller vanskeleg å kome seg fram. I tillegg kan det vere ein rask veg som kan få fleire til å velje sykkel i staden for bil, seier Bremset.

Han påpeikar at gang- og sykkelbruer ikkje må vere for bratte eller ha krappe svingar – verken på brua eller rett før og etter.

– Vi har eit mål om å auke gang- og sykkeltrafikken, noko ein må ta høgde for i planlegging og dimensjonering. Det beste er å gje gåande og syklande kvart sitt areal.

Ypsilon gangbru over Drammenselva. Foto: Knut Opeide
Vegvesenet skal bygge ny gang- og sykkelbrua over Ring 3 ved Ullevål stadion. Illustrasjon: EFLA / BEaM
Blomsterbrua mellom Brattøra og Solsiden i Trondheim. Foto: Knut Opeide
Tverrforbindelsen Tromsø. Foto: Sjur Melsås
Sjeteen bru i Levanger. Foto: Levanger kommune
Da Vinchi-brua over E18 i Ås. Arkitekt: Vebjørn Sand. Foto: Santina Crolla
Frå Voss. Foto: Jostein Vandaskog
Sykkelbrua Bølgen i Kongsberg. Foto: Kjell Wold

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen