Boomerang gang- og sykkelbru i Groruddalen i Oslo. Arkitekt: SAAHA.
Boomerang gang- og sykkelbru i Groruddalen i Oslo. Arkitekt: SAAHA. (Foto: Are Carlsen)

Døme på fine gang- og sykkelbruer

Nyleg var ei norsk gang- og sykkelbru i fint selskap i London: Oslo kommune si bru Boomerang var nominert til World Aricitecture News sin pris.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Brua «Boomerang» svingar seg over ytre ringveg i Groruddalen. Den fekk Norsk stålkonstruksjonspris for 2017, og var nominert til WAN Best Bridge Award 2017 som vart delt ut i London forrige veke. Vinnaren var brua over Bosporos-stredet.

Juryen meiner den enkle brua Boomerang gjev ei flott oppleving for brukarane. Ho blir omtalt som ein konstruksjon som er tiltalande, kostnadseffektiv og har ei utforming som harmonerar ned omgivnadene.

Det er ikkje overraskande at ei norsk gang- og sykkelbru får internasjonal merksemd. Det finst mange flotte bruer her i landet.

- Torstein Bremset

Korleis lage ei god gang- og sykkelbru?

Bremset seier ei god gang- og sykkelbru skal gjere det mest mogeleg attraktivt å gå og sykle. -Ofte gjer brua det mogeleg å sykle eller å gå der det elles kan vere umogleg eller vanskeleg å kome seg fram. I tillegg kan det vere ein rask veg som kan få fleire til å velje sykkel i staden for bil, seier Bremset.

Han påpeikar at gang- og sykkelbruer ikkje må vere for bratte eller ha krappe svingar – verken på brua eller rett før og etter.

– Vi har eit mål om å auke gang- og sykkeltrafikken, noko ein må ta høgde for i planlegging og dimensjonering. Det beste er å gje gåande og syklande kvart sitt areal.

Ypsilon gangbru over Drammenselva. Foto: Knut Opeide
Vegvesenet skal bygge ny gang- og sykkelbrua over Ring 3 ved Ullevål stadion. Illustrasjon: EFLA / BEaM
Blomsterbrua mellom Brattøra og Solsiden i Trondheim. Foto: Knut Opeide
Tverrforbindelsen Tromsø. Foto: Sjur Melsås
Sjeteen bru i Levanger. Foto: Levanger kommune
Da Vinchi-brua over E18 i Ås. Arkitekt: Vebjørn Sand. Foto: Santina Crolla
Frå Voss. Foto: Jostein Vandaskog
Sykkelbrua Bølgen i Kongsberg. Foto: Kjell Wold

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen