I Sveits brukes dobbeldekkertog tilpasset lok av tilsvarende type som de norske El 18 i intercitytrafikken.
I Sveits brukes dobbeldekkertog tilpasset lok av tilsvarende type som de norske El 18 i intercitytrafikken. (Foto: Njål Svingheim)

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Bane NOR har nå levert en rapport til Jernbanedirektoratet som viser hvilke tiltak som må gjennomføres før det settes inn to-etasjes tog på Østfoldbanen. Det er blant annet nødvendig med tiltak i to tunneler og prislappen kan havne på rundt 20 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er særlig i den 500 meter lange Bekkelagstunnelen at det må gjennomføres tiltak før dobbeltdekkerne kan settes i trafikk.  Her skal det skapes nok høyde ved å senke sporet, et arbeid som kan gjennomføres sommeren 2019. det betyr at dobbeltdekkertog tidligst kan være på pass ved årsskiftet 2029-2020. Den maksimale høydeforskjellen i forhold til Flirt-togene er identifisert til 26 centimeter. Flere av de innkomne tilbudene på togsett går innenfor denne begrensningen slik at det altså med disse tiltakene blir mulig med dobbeltdekkere på Østfoldbanen.

I tillegg til Bekkelagstunnelen må også gjøres tiltak i tunnelen mellom Oslo S og verkstedområdet i Lodalen, samt mindre tiltak på ni andre steder på banen.

Bakgrunnen for ønsket om å sette inn to-etasjes tog på Østfoldbanen er at togene på strekningen tidvis er svært fulle. To-etasjes tog har plass til ca 40% flere seter i vognene.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen