DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm

DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm

- Ekstremvær de siste årene har vist hvor sårbart samfunnet er ved strømutfall. Vi ønsker derfor å øke reservestrømberedskapen i Nødnett og ser nå på mulige tekniske løsninger, sier avd. dir. i DNK, Cecilie B. Løken.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner og innsatspersonell vil være avhengig av, både i det daglige og under kritiske situasjoner og store hendelser.

- Nødnett er bygget robust med strenge krav til både oppetid og dekning. Likevel er det et behov for økt reservestrøm, både for basestasjoner og transmisjonsnettet i Nødnett. DNK har derfor besluttet å se nærmere på aktuelle tekniske løsninger som kan heve reservestrømberedskapen i Nødnett til et nivå som møter økte krav og forventninger, sier Løken. 

Aktuelle løsninger for Nødnett

Nødnett bygges med 8 timers reservestrøm for 85 % av basestasjonene, og med 48 timer for de resterende 15 %. Til sammen består Nødnett av rundt 2 100 basestasjoner rundt om i hele landet. Blybatterier og dieselaggregater er velkjente teknologier som benyttes for å gi reservestrøm i Nødnett i dag.

- Det er mange løsninger som kan fungere for Nødnett. Både batterier, dieselaggregater og brenselceller er aktuelle teknologier for å øke reservestrømskapasiteten. Nå ønsker vi å få mer kunnskap om andre typer batterier enn blybatterier, deriblant Litium-Ion-batterier som er mindre utprøvd for reservestrøm til teleinstallasjoner i Norge, forklarer Bjørn Larry Eriksen, prosjektleder i DNK.

DNK har gjennom utredningsarbeidet besøkt både leverandører og brukere av Litium-Ion-batterier og brenselceller i Canada, Danmark og Frankrike for å skaffe et bedre vurderingsgrunnlag.

- Økt reservestrømkapasitet må kunne etableres med velprøvd og kommersielt tilgjengelig teknologi. Løsningene må også fungere godt i norsk klima og gi nødvendig kapasitet, sier Eriksen.

DNK sendte ut en Request for Information (RFI) 8. juni, med svarfrist 3. august. Deretter vil det utarbeides en kravspesifikasjon basert på informasjonen vi får inn for så å eventuelt innhente anbud.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen