Digitaliserte fagordbok på fritiden

Digitaliserte fagordbok på fritiden

Halvor Kjærås, dam- og vannkraftingeniør i Sweco, brenner virkelig for faget sitt. Så engasjert er han, at han på eget initiativ har lagt ned et stort arbeid med å digitalisere Ordbok for dambygging. Nå har han mottatt et stipend fra Den Norske Damkomiteen som takk for innsatsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ordboken, som ble utgitt for første gang i 1968, inneholder rundt 2000 nøkkelord innen temaer som fyllingsdammer, betongdammer, mekanisk utstyr, hydrologi, geologi og anleggsdrift. Oppslagene finnes både på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk.

– I den digitale utgaven valgte jeg å utelate de italienske og portugisiske ordene, da disse i mindre grad er aktuelle som arbeidsspråk. Boken finnes i papirutgave på de fleste kontorer hvor damingeniører jobber, men jeg syntes det var viktig å nå få den digitalisert og søkbar, sier Kjærås.

Fikk stipend

Den Norske Damkomiteen (NNCOLD) ble gjort oppmerksom på digitaliseringsarbeidet, og ønsker å gjøre ordboken tilgjengelig på sine hjemmesider. Som takk for innsatsen ble Kjærås tildelt et stipend på 10 000 kroner.

– Teknisk terminologi er fagspesifikk, og noe man kun kan lære ved å jobbe inngående med faget på det spesifikke språket. Denne ordboken er uunnværlig når man skal skrive internasjonale artikler om vannkraftprosjekter, og jeg håper at en digital versjon av boken kan være et bidrag til å løfte den norske vannkraftbransjen internasjonalt, sier Kjærås.

Ordboken er foreløpig tilgjengelig her.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen