Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Årets buildingSMART-konferanse satte fokus på hvordan digitaliseringen i stadig sterkere grad gjennomsyrer bygg- og anleggsnæringen fra grunnen av og helt opp til toppen. Flere av de statlige byggherrene signaliserte at de vil stille nye krav ved digitaliseringen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Våre åpne standarder forandrer næringen på alle plan. På årets konferanse så vi nærmere på hvordan man med både enkle og avanserte midler kan forenkle og effektivisere en rekke prosesser, systemer og arbeidsflyt, forteller Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge. Skinnarland synes det var gode foredrag og bra engasjement blant de 150 oppmøte på årets konferanse.

- Det er spennende å se at det skjer så mye ute i næringen. Nå er det faktisk mange BIM-prosjekter der man har tatt i bruk åpne standarder. Vi tok inn temaet standardisering for å bevisstgjøre næringen om viktigheten av at dette danner et viktig grunnlag for digitaliseringen. Her fikk vi også innblikk i historien og det langsiktige arbeidet som er lagt ned av mange i Norge.

- Nye Veier synliggjorde hvilke krav og forventninger de har til BIM i prosjektering, bygging, dokumentasjon og forvaltning av veier. Vi er også glade for at Nye Veier stiller krav om åpne standarder, dette var et viktig signal under konferansen, forteller Skinnarland.

Digitale verktøy tvinger oss til å tenke nytt

Årets konferanse var delt inn i fire hoveddeler. Første del tok for seg metodikk for prosjektgjennomføring, andre del belyste standardisering, bestilling og krav og tredje del presenterte varehandel, logistikk og buildingSMART Data Dictionary. I siste del ble det fortalt om teknologiske trender og ny anvendelse av åpenBIM.

Statsbygg er i tenkeboksen

Prosjektdirektør Jan Myhre i Digibygg Statsbygg forteller til Samferdsel & Infrastruktur at Statsbygg er i tenkeboksen når det gjelder forholdet mellom arkitektonisk form og byggets teknologi. Han sier at Statsbygg må tenke nytt slik at man tilrettelegger bygget ut fra det som er utarbeidet i BIM, ikke motsatt.

- Digitale verktøy tvinger oss til å tenke nytt. Vanligvis utarbeider arkitektene først og fremst etter funksjon og form. Byggets form skapes først og så tilpasse teknologien i etterkant. Dette skaper en del utfordringer, sier Myhre.

Som eksempel viser Myhre til materialvalg til innerveggene, som ofte bestemmes før man har tatt skikkelig hensyn til det teknologiske behovet i bygget, slik som trådløst nettverk og mangel på dekning i enkelte rom.

- Tar man teknologihensyn i en tidligfasen, kan dårlig digital dekning på grunn av feil materialer til vegg elimineres. Bygningsteknologien har nå blitt så avansert at vi må tenke nytt med hensyn til rekkefølgen. Etter vår mening må premissene for byggteknologien inn i tidligprosessen, og gjerne i konseptutviklingsfasen. Det betyr at Statsbygg i fremtiden vil trekke inn også andre faggrupper i tidligfasen, slik at også de kan bidra med å tenke og legge teknologiske premisser inn i prosjektet, sier han.

Myhre forteller også at disse tankene ennå ikke er ferdig tenkt, men at Statsbygg vil gjøre noe med dette internt og har som ambisjon å legge slike føringer inn i prosjektet før anbudene sendes ut.

- Gjennomfører vi dette vil det bety at vi også vil legge teknologiske premisser også i plan- og arkitekturkonkurransene. Konsekvensen blir at arkitektene må jobbe litt annerledes enn tidligere, sier han.

Vi er også glade for at Nye Veier vil stille krav om åpne standarder

Digibygg er Statsbyggs nye initiativ for å øke fokus på praktisk digitalisering både av byggverk og arbeidsprosesser, og samtidig bidra til at BAE-næringen digitalisere sammen. Ambisjonen er at Statsbygg skal bygge Norges smarteste bygg – og at det skal skje gjennom heldigitalisering. 

Buildingsmart-prisen til Statsbygg-sjefen

Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg fikk prisen som en anerkjennelse av den tunge og viktige drivkraften han og Statsbygg har vært for utviklingen, implementeringen og utbredelsen av åpen-BIM. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU fra 1986 til 1991 og har en mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra BI. Med sine visjoner for krav til digitale byggeprosesser og åpne internasjonale standarder, har Statsbygg under hans ledelse drevet utviklingen frem til et nivå som er vanskelig å forestille seg uten en motor av Statsbyggs størrelse.

Digital veikart

Under konferansen ble Byggenæringens Landsforening (BNL) digitale veikart presentert, som er det første samlende digitale veikartet for BAE-sektorene. Målet med veikartet er at sektorene skal digitalisere sammen og bidra til en heldigitalisert og samlet næring. Sammen med Jan Myhre I Digibygg Statsbygg presenterte Lars Chr. Christensen, senior rådgiver VDC&FM multiBIM/Atkins Norge BNLs Digitalt Veikart. Christensen i multiBIM deltok i arbeidsgruppen som har bidratt til digitale veikart som ble lansert i mars i år.

Christensen tok spesielt frem fremtidig bruken av digital tvilling, som er en nøyaktig digital kopi av det ferdige huset. Han fortalte at en tvilling ikke skal være et statisk dokument. Bygget er hele tiden i endring gjennom bruk, vedlikehold og rehabilitering.

Digitale tvillinger vil i fremtiden altså kunne være et meget viktig funksjonelt informasjonsverktøy for fremtidig bruk, vedlikehold og rehabilitering av bygningen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen