Digitalisering  i arbeidsprosesser

Digitalisering i arbeidsprosesser

Digitalisering gir nye muligheter. Tegningsløse prosjekter, nye måter å visualisere modeller og resultater og muligheter for automatisering av arbeidsprosesser. Målet må være å bygge sikrere og mer effektivt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Men, med ny teknologi og SMARTE-løsninger kommer også nye usikkerheter. Tettere koplinger vil gi nye og uforutsette hendelser og øke utfordringene med å holde helhetlig oversikt over moderne systemer. Hvordan sikrer vi kontroll over risiko med nye arbeidsmetoder og prosjektering og bygging av moderne systemer? Hvilken betydning har digitalisering for risikostyring i prosjekter og hvilke risikoforhold medfører digitaliseringen?

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema «digitalisering i arbeidsprosesser: betydning for risiko og sikkerhetsstyring». Frokostmøte er gratis og vil bli avholdt i Multiconsult sine lokaler i Nedre Skøyen vei 2, Oslo, onsdag 11. oktober 2017 klokken 8:00-9:30. Det vil bli servert enkel frokost fra klokken 7:30

Program

Modellbasert planlegging og prosjektering for alle fag i jernbaneprosjekter |Kristin Lysebo, 3D fagansvarlig Plan og utredning (InterCity) i Bane NOR

Bane NOR har som strategi at alle store prosjekter skal være modellbaserte og i InterCity-prosjektene inkluderes nå fag som SHA, RAMS og Miljø i alle modeller i tillegg til tekniske fag.

Digitalisering av risikoanalyser: Tommy Stokmo Jørstad, Gexcon

Kvantitative risikoanalyser for høyrisikoinstallasjoner (f.eks. prosessanlegg for olje-, gass- og kjemisk industri) har de siste årene sett en hurtig teknologisk utvikling. Fra å være statiske analyser utformet som dokumenter går bransjen nå i retning fulldigitaliserte, mer fleksible og bedre kommuniserbare analyser.

Risikostyring, digitalisering og smart teknologi: Rune Winther, Multiconsult

Foredraget vil diskutere utfordringer knyttet til å utføre risikostyring i nye arbeidsprosesser i en digital og smart verden. Spesielt vil det være fokus på behovet for å ivareta et helhetlig risikobilde, og de utfordringene som oppstår når smarte teknologier brukes til å utføre kritiske funksjoner.

Påmelding gjøres innen 9. oktober

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen