Digitalisering  i arbeidsprosesser

Digitalisering i arbeidsprosesser

Digitalisering gir nye muligheter. Tegningsløse prosjekter, nye måter å visualisere modeller og resultater og muligheter for automatisering av arbeidsprosesser. Målet må være å bygge sikrere og mer effektivt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Men, med ny teknologi og SMARTE-løsninger kommer også nye usikkerheter. Tettere koplinger vil gi nye og uforutsette hendelser og øke utfordringene med å holde helhetlig oversikt over moderne systemer. Hvordan sikrer vi kontroll over risiko med nye arbeidsmetoder og prosjektering og bygging av moderne systemer? Hvilken betydning har digitalisering for risikostyring i prosjekter og hvilke risikoforhold medfører digitaliseringen?

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema «digitalisering i arbeidsprosesser: betydning for risiko og sikkerhetsstyring». Frokostmøte er gratis og vil bli avholdt i Multiconsult sine lokaler i Nedre Skøyen vei 2, Oslo, onsdag 11. oktober 2017 klokken 8:00-9:30. Det vil bli servert enkel frokost fra klokken 7:30

Program

Modellbasert planlegging og prosjektering for alle fag i jernbaneprosjekter |Kristin Lysebo, 3D fagansvarlig Plan og utredning (InterCity) i Bane NOR

Bane NOR har som strategi at alle store prosjekter skal være modellbaserte og i InterCity-prosjektene inkluderes nå fag som SHA, RAMS og Miljø i alle modeller i tillegg til tekniske fag.

Digitalisering av risikoanalyser: Tommy Stokmo Jørstad, Gexcon

Kvantitative risikoanalyser for høyrisikoinstallasjoner (f.eks. prosessanlegg for olje-, gass- og kjemisk industri) har de siste årene sett en hurtig teknologisk utvikling. Fra å være statiske analyser utformet som dokumenter går bransjen nå i retning fulldigitaliserte, mer fleksible og bedre kommuniserbare analyser.

Risikostyring, digitalisering og smart teknologi: Rune Winther, Multiconsult

Foredraget vil diskutere utfordringer knyttet til å utføre risikostyring i nye arbeidsprosesser i en digital og smart verden. Spesielt vil det være fokus på behovet for å ivareta et helhetlig risikobilde, og de utfordringene som oppstår når smarte teknologier brukes til å utføre kritiske funksjoner.

Påmelding gjøres innen 9. oktober

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen