Digitalisering i anleggsbransjen

Digitalisering i anleggsbransjen

I Norge er det et sterkt driv for digitalisering, både i forhold til privat bruk, i det offentlige og i arbeidslivet.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) Digitaliseringsprogrammet fra 2012 hadde som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt når det gjelder å utvikle digital forvaltning. På mange områder ligger Norge svært godt an, men innen bygg- og anleggs bransjen er tingenes tilstand litt annerledes. Sektoren henger etter og her er det store behov for mer og raskere nyutvikling.

Powel har i litt over et år vært Managed ISV Partner hos Microsoft. Dette er den tetteste formen for strategiske samarbeid Microsoft gjør med programvarehus. Med deres nettsky plattform Microsoft Azure har de muligheten til å gi kunder skalerbarhet, fleksibilitet og rask implementering innenfor alle forretningsområder, inkludert bygg- og anleggsbransjen.

Microsoft er eksperter på automatisert drift og fysisk og teknisk sikkerhet knyttet til servere. Powel skal være best på applikasjonssikkerhet og forståelse av kundenes behov. Gjennom deres samarbeid står de godt rustet til å støtte entreprenører, konsulenter, byggherrer og andre som jobber med byggeprosjekter til å ta steget inn i en digital verden.

- Microsofts tyngde gir trygghet, både når det gjelder utviklingskompetanse og i forhold til hvordan de bruker alle midler for å sørge for sikkerheten. Skyløsninger har kommet for å bli og med Microsoft som nær samarbeidspartner har vi et meget godt utgangspunkt for å tilby de beste løsningene til våre kunder, sier Pål Kristian Tønder, Leder mobilitet og skyløsninger, Powel Construction.

Hvordan oppnå best mulig resultat i skyen?

Skyløsninger har stort potensiale til å gi nytteverdi for bygg- og anleggsbransjen. Med all informasjon tilgjengelig i skyen blir kommunikasjon gjort enklere og mer effektiv. Dette gjelder for alle deltakere på et prosjekt. Ikke minst har det stor nytteverdi i forhold til kommunikasjon mellom de som sitter inne på kontoret og de som jobber ute på anleggsplassen.

Løsningen er allerede installert og konfigurert, og transparente prismodeller gjør at kostnadene er forutsigbare. Risiko flyttes fra innkjøper til leverandør og Powel har totalansvar for løsningen både når det gjelder drift og vedlikehold og oppdateringer, og har full kontroll over applikasjonssikkerheten. I tillegg er det enkelt å komme i gang og man slipper å investere i kostbar maskinvare.

- Kryptering av data mellom programmer gjør det trygt å lagre data i skyen. Powel holder informasjon fra hver enkelt organisasjon atskilt fra hverandre, og med Microsoft i ryggen kan vi tilby løsninger hvor sikkerheten står i høysetet. I tillegg har vi investert mye i å utvikle enkle, prosessorienterte brukergrensesnitt. Dette betyr at våre mobile løsningene lett kan tas i bruk av de ute i felt, uten behov for særlig datakunnskap eller lang opplæring, sier Tønder.

Gemini Connected – en skybasert tjenesteplattform realisert på Microsoft Azure

Powel Construction lanserte nylig Gemini Connected, en skyplattform basert på Microsoft Azure. Gemini Connected er en samarbeidsplattform for prosjekter som gir et felles sted for oversikt og kontroll. Integrasjon mot andre systemer åpner også døren for nye muligheter.

- Dette er et spennende steg for oss i Powel Construction og løsningen har blitt møtt med stor interesse allerede. Gjennom samarbeidet med Microsoft har vi muligheten til å tilby våre kunder fremtidsrettete og spennende muligheter, og med en stor leverandør i ryggen har vi klart å komme i gang raskt med nyutvikling, avslutter Tønder.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen