​Digital påvisning til maskinstyring – et nytt verktøy for gravearbeid
(Foto: Geomatikk AS)

​Digital påvisning til maskinstyring – et nytt verktøy for gravearbeid

Med Geomatikks nye digitale løsning får du merkene rett inn i maskinstyringssystemet. Det forenkler gravearbeidet og bidrar til å redusere antall skader.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Før et graveprosjekt starter er det viktig å få påvist infrastrukturen under jorda. Mange skader på ledninger oppstår nettopp ved gravearbeid, og slike skader kan få store økonomiske konsekvenser. I noen tilfeller oppstår skader selv om man har gjort et grundig forarbeid. Det kan skyldes uforsiktighet, eller at merkene forsvinner på grunn av graving, vær eller trafikk i området.

Geomatikk AS hjelper graveentreprenører med å klarere graveområdet.

– Vi kartlegger og merker infrastrukturen med spray eller merkepinner. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye og bedre metoder for å beskytte det viktige nettverket av ledninger og kabler som befinner seg under overflaten. Et resultat av dette arbeidet er den nye tjenesten «Digital påvisning til maskinstyring».

Slik fungerer det

Når en gravemelding registreres i kundeportalen gis det enten klarsignal, sendes ut kart eller det foretas kabelpåvisning av en felttekniker. Ved påvisning vil man heretter kunne velge å få merkene målt inn med centimeterpresisjon (CPOS), slik at merkene kan overføres til maskinstyringssystemet. Det vil samtidig være mulig å søke om utvidet gyldighetsperiode utover 30 dager.

Feltteknikere lytter opp traseene og markerer dem med spraymerker som måles inn med moderne høypresisjons GNSS-utstyr (GPS). Så fort målingen er gjennomført og godkjent blir dataene tilgjengelig i kundeportalen, og kan lastes ned til maskinstyringssystemet i LandXML-format.

Når graveren kan følge med på hvor merkene til enhver tid befinner seg, blir gravearbeidet mer oversiktlig. Skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare merkene. Dersom det oppstår en skade, vil de digitale merkene bidra at man unngår diskusjoner om merkenes posisjon.

Til toppen