Svein Sundquist er tredje generasjon som driver familiebedriften framover. Skal de lykkes, må de tenke digitalt og bli flinkere på planlegging. Det innrømmet ham under Gemini brukerkonferanse i november, da han delte sine erfaringer foran 230 kunder av Powel Construction.
Svein Sundquist er tredje generasjon som driver familiebedriften framover. Skal de lykkes, må de tenke digitalt og bli flinkere på planlegging. Det innrømmet ham under Gemini brukerkonferanse i november, da han delte sine erfaringer foran 230 kunder av Powel Construction. (Foto: Oscar Sundquist)

Digital endringsreise for anleggsentreprenør

I det siste har de tatt i bruk Gemini Connected. Samarbeidsplattformen knytter Gemini-produktene til Powel Construction sammen og skaper effektiv informasjonsflyt mellom alle partene i et anleggsprosjekt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er helt avgjørende å løse problemene når de oppstår, og ikke vente med dokumentasjon og fakturering til etter at prosjektet er avsluttet. Mye handler om effektiv prosjektgjennomføring og god dataflyt, sier Svein Sundquist, daglig leder i Oscar Sundquist.

Alle i prosjektet er digitale

Anleggsentreprenøren har base i Kirkenes i Sør-Varanger og jobber mye med anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av boligfelt, som veiarbeid og vannforsyning. I tillegg kommer mye av omsetningen fra grunnarbeid for industri- og næringsbygg. De har lenge brukt det markedsledende 3D-verktøyet Gemini Terreng i planleggingen og gjennomføringen av prosjekt, men har i løpet av de siste åra bygd ut den digitale verktøyporteføljen med Gemini Connected, ProAdm og Gemini Quantities. Sistnevnte er en App, som registrerer mengder ute i felt.

– Datainnsamlingen i felt er blitt mye enklere enn før. Quantities fungerer helt ypperlig til enkel dokumentasjon og alle som jobber på anleggsplassen kan bidra. Denne involveringen er veldig nyttig i prosjektgjennomføringen og inspirerende for de ansatte, sier Sundquist.

God planlegging er smart

Sundquist har ikke erfart at de ansatte har teknologiangst eller ikke vil prøve verktøyene. Snarere tvert imot. De liker å ta i bruk nye digitale verktøy i arbeidshverdagen.

– Når ting er godt planlagt, blir jobbingen enklere og alle er fornøyde. Den beste oppskriften på misfornøyde ansatte, er dårlig planlegging som igjen fører til mye venting. Da får de ikke gjort det de er flinke til, smiler Sundquist, som forteller at de nå bruker Gemini Connected i to prosjekt og har planer om flere nye i nær framtid.

Her jobber anleggsleder Ola Løvrød iherdig på Fylkesvei 885. I dette prosjektet bruker firmaet Gemini Connected aktivt. Foto: Oscar Sundquist

– Vi har nettopp prøvd Connected i to prosjekt og er veldig godt fornøyd. Det vi vil unngå, er at alt fakturerings- og papirarbeidet blir gjort etter at prosjektet er ferdig. Da blir det lett unøyaktigheter og ting tar mer tid enn om vi får gjort ting underveis, sier han.

– Hva er den største fordelen med samarbeidsplattformen?

– Vi har vært nødt til å strømlinjeforme måten vi jobber på. Nå har vi lik oppstart på alle prosjekt, for eksempel. Vi har også blitt mer nøye på å dokumentere arbeidet underveis og sende ut fakturaer løpende gjennom hele prosjektet, ikke bare etterpå. Ved hjelp av Connected har vi fått bedre oversikt over prosjektet og deling av data skjer i sanntid. Det er en stor fordel.

Tredje generasjon Sundquist

Svein Sundquist er tredje generasjon som driver familiebedriften framover. Skal de lykkes, må de tenke digitalt og bli flinkere på planlegging. Det innrømmet ham under Gemini brukerkonferanse i november, da han delte sine erfaringer foran 230 kunder av Powel Construction.

– Vi har gjennomført en digital endringsreise i selskapet. Det har vært helt nødvendig og er med på å øke konkurransekraften vår inn i fremtiden, avslutter han.

Pål Tønder i Powel Construction synes det er gledelig at både store og små firma ser nytten av Connected.

– Det er mange som leter etter den optimale måten å jobbe på. At noen da finner gode løsninger i Connected, gleder oss i Powel mye, sier Tønder, som lover at plattformen kontinuerlig vil bli forbedret i tida framover.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen