Thor Skjeggedal har solid erfaring fra bransjen, og mange lytter til ham når det gjelder spørsmål som er viktige for bransjens fremtid.
Thor Skjeggedal har solid erfaring fra bransjen, og mange lytter til ham når det gjelder spørsmål som er viktige for bransjens fremtid. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Det må bli færre konflikter i bransjen

– Jeg har vært sekretær for styret i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk i en del år, men nå er jeg i ferd med å trappe ned. Det er en spennende bransje, og mye ugjort fortsatt, så jeg fortsetter litt likevel. Det viktigste for bransjen fremover mener jeg må være å forsøke å redusere konfliktnivået.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Thor Skjeggedal har solid erfaring fra bransjen, og mange lytter til ham når det gjelder spørsmål som er viktige for bransjens fremtid. Det han er opptatt av når han nå begynner å trappe ned virksomheten sin, er at bransjen må unngå de ressursødeleggende og tidkrevende konfliktene som han i likhet med mange andre opplever at det er alt for mange av.

Vekk med konflikt

– Som bransje er vi virkelig nødt til å få vekk flest mulig av disse konfliktene. Ofte er det da heller ikke klart for dem som er utenfor prosessene hvorfor det blir konflikter, men jeg er enig med dem som sier at det er gjennom bedre kontrakter og kanskje en variasjon i kontraktene at vi kan bidra til at en del av konfliktene blir borte. Det er jo en trend i tiden at kontraktene blir større og større, og det er på mange måter en bra ting. Desto større kontrakter man får, jo større aktører vil naturlig nok være involvert, og da får man en ytterligere profesjonalisering også når det angår kontrakter, vil jeg formode. Samtidig blir det jo da en langt større affære om man havner i konflikt, så det er viktig at man allerede fra starten av et prosjekt er klare og tydelige fra begge sider av bordet. Poenget må jo være at alle parter er tjent med at betingelsene i en kontrakt og måten eventuelle avvik skal håndteres på.

– Men nå kommer det jo en rekke nye kontrakter og kontraktsformer?

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Ja, og jeg synes det er bra at man eksperimenterer med forskjellige kontraktsformer. Noen av dem har kanskje mer for seg enn andre, og da er det viktig at vi greier å identifisere det som er best fungerende, og satser på det. I tillegg vil jeg understreke at det er helt grunnleggende viktig for å etablere mindre konfliktskapende kontrakter at de som lager dem, har inngående kjennskap til det aktuelle prosjektet, og til den teknologien som skal anvendes under byggingen.    

– Så det betyr at man ikke er i mål når det gjelder kontraktsformer enda?

– Nei, ikke etter mitt syn i alle fall. Men jeg er som sagt fornøyd med at man har tatt tak i de utfordringene hele bransjen har når det gjelder disse spørsmålene, og jobber med dem. Vi har sett flere positive resultater, og en del som ikke er fullt så bra. Men poenget da må jo være at vi tar sikte på å dyrke frem de gode løsningene, og så kaste vrak på dem som ikke fungerer så bra, understreker Skjeggedal.

Oppmannsløsninger

– Likevel mener du altså at det vil ta en stund før man har optimalt fungerende kontraktsformer og ikke minst systemer?

– Det vil det nok. Dette er jo en bransje som er konservativ, og mange røster vil nok reise seg mot endringer. Men jeg har tro på for eksempel oppmannsløsninger, som kan bidra dersom det skulle oppstå disputter om hva som er riktig å gjøre i den eller den situasjonen. Vi må komme fram til at sluttoppgjørene kan foretaes på en tilnærmet konfliktfri måte, og jeg mener at veien dit må gå gjennom bedre kontrakter, eksperimentering med nye kontraktsformer og altså oppmannsordninger, som kan bidra til at man løser de uenighetene som måtte oppstå på en så enkel måte som mulig, gjennom personer alle har tillit til.

Snart pensjonist

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Er det rolige dager nå som du skal trappe ned?

– Langt i fra! Dagene er hektiske, og jeg liker jo i grunnen litt at det er sånn. Bransjen har fortsatt mange utfordringer, og jeg har i elle fall foreløpig lyst til å bidra til å løse noen av dem. Som sagt er kanskje det viktigste vi kan gjøre om dagen å få begrenset konfliktnivåene, og dersom jeg kan gjøre noe for å bidra til det, så vil jeg gjerne stille opp. Så er jeg sikker på at både forbundet og andre gode krefter i bransjen er opptatt av det samme, så jeg er optimist på bransjens vegne. Men jeg er også realist, og vet at det vil kunne komme til å ta tid. Det viktigste er at man har fokus på de utfordringene som finnes, og har vilje til å gjøre noe med dem. Da kan det kanskje ta litt tid, men jeg kjenner meg sikker på at man vil komme et godt stykke på vei i en ikke alt for fjern fremtid, sier Skjeggedal.                                                                            

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen