Det er fortsatt sjåføren som styrer

Det er fortsatt sjåføren som styrer

Førerstøttesystemer er et gode og viktig for bedre trafikksikkerhet. Men disse hjelpemidlene må brukes riktig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stadig flere biler blir levert med avanserte førerstøttesystemer. Noen sjåfører stoler for mye på disse systemene og forårsaker ulykker.

- Både i Norge og i utlandet har det vært ulykker der det er grunn til å tro at sjåføren har stolt for mye på førerstøttesystemene. Vi advarer mot feil bruk av slike systemer, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Førerstøttesystemer er ikke lik selvkjørende

Moderne førerstøttesystemer kan under visse forutsetninger hjelpe sjåføren å holde jevn fart, holde avstand til forankjørende og holde bilen i riktig kjørefelt. Systemene kan slik bidra til å unngå visse typer ulykker, men de gjør ikke at bilene er selvkjørende.

Henda på rattet og blikket på veien

- Det er fortsatt sjåføren som kjører bilen. Systemene er ikke nok utviklet til at de kan håndtere enhver situasjon som vil oppstå i trafikken. Derfor understreker vi at sjåføren alltid må følge med på veien og trafikken, ha hendene på rattet og ha full kontroll på kjøringen til enhver tid, sier Andersson.

Sjåfører som unnlater å følge med på veien, under påskudd av at bilen har et mer eller mindre avansert førerstøttesystem, utsetter seg selv og andre trafikanter for stor fare.

- Det er uforsvarlig og ansvarsløst å ferdes i trafikken på den måten, sier Andersson.

Vegtrafikkloven og trafikkreglene er klare: Føreren skal alltid ha kontroll over kjøretøyet, og skal kjøre aktpågivende og varsomt.

Ikke autopilot

Produsenter som markedsfører sine førerstøttesystemer som "autopilot» kan gi inntrykk av at systemet kan overta sjåførens rolle, fullt og helt.

- Vi mener det er svært uheldig at førerstøttesystemer blir omtalt som «autopilot». Dette bidrar til at mange misforstår hva systemet egentlig er og hva det kan brukes til. Kundene tror bilen kan kjøre av seg selv og føres bak lyset, sier Andersson.

Systemene er lovlige å bruke, men kun så lenge føreren følger med på veien og har kontroll på kjøretøyet og kan gripe inn til enhver tid.

- Vi ser frem til en fremtid hvor vi kan stole på selvkjørende biler som tar oss trygt frem dit vi skal. Men vi er ikke der helt ennå, sier Andersson.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen