Det er fortsatt sjåføren som styrer

Det er fortsatt sjåføren som styrer

Førerstøttesystemer er et gode og viktig for bedre trafikksikkerhet. Men disse hjelpemidlene må brukes riktig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stadig flere biler blir levert med avanserte førerstøttesystemer. Noen sjåfører stoler for mye på disse systemene og forårsaker ulykker.

- Både i Norge og i utlandet har det vært ulykker der det er grunn til å tro at sjåføren har stolt for mye på førerstøttesystemene. Vi advarer mot feil bruk av slike systemer, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Førerstøttesystemer er ikke lik selvkjørende

Moderne førerstøttesystemer kan under visse forutsetninger hjelpe sjåføren å holde jevn fart, holde avstand til forankjørende og holde bilen i riktig kjørefelt. Systemene kan slik bidra til å unngå visse typer ulykker, men de gjør ikke at bilene er selvkjørende.

Henda på rattet og blikket på veien

- Det er fortsatt sjåføren som kjører bilen. Systemene er ikke nok utviklet til at de kan håndtere enhver situasjon som vil oppstå i trafikken. Derfor understreker vi at sjåføren alltid må følge med på veien og trafikken, ha hendene på rattet og ha full kontroll på kjøringen til enhver tid, sier Andersson.

Sjåfører som unnlater å følge med på veien, under påskudd av at bilen har et mer eller mindre avansert førerstøttesystem, utsetter seg selv og andre trafikanter for stor fare.

- Det er uforsvarlig og ansvarsløst å ferdes i trafikken på den måten, sier Andersson.

Vegtrafikkloven og trafikkreglene er klare: Føreren skal alltid ha kontroll over kjøretøyet, og skal kjøre aktpågivende og varsomt.

Ikke autopilot

Produsenter som markedsfører sine førerstøttesystemer som "autopilot» kan gi inntrykk av at systemet kan overta sjåførens rolle, fullt og helt.

- Vi mener det er svært uheldig at førerstøttesystemer blir omtalt som «autopilot». Dette bidrar til at mange misforstår hva systemet egentlig er og hva det kan brukes til. Kundene tror bilen kan kjøre av seg selv og føres bak lyset, sier Andersson.

Systemene er lovlige å bruke, men kun så lenge føreren følger med på veien og har kontroll på kjøretøyet og kan gripe inn til enhver tid.

- Vi ser frem til en fremtid hvor vi kan stole på selvkjørende biler som tar oss trygt frem dit vi skal. Men vi er ikke der helt ennå, sier Andersson.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen