Designer vindkraftverk i Kina

Designer vindkraftverk i Kina

Rambøll skal designe en av Kinas, største og første vindparker til sjøs. Prosjektet skal utføres på halve tiden i forhold til tilsvarende europeiske parker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Verdens mest folkerike land har for alvor sett verdien av å benytte fornybar energi. Vind- og solenergi er i sterk vekst, samtidig fokuseres det på mulighetene ved utbygging til havs. Kina skal nå bygge sin tiende havmøllepark og Rambøll skal, som første internasjonale selskap, bidra til å etablere den.

SPIC Binhai North i Jiangsu, som ligger fem timer nord for Shanghai, vil bli en av Kinas største vindparker. Tilsammen 100 vindturbiner vil ha kapasitet til å generere 400 megawatt. Det tilsvarer totalforbruket til rundt 35,000 norske husstander eller energileveransen til et lite kullkraftverk.

[factbox id="1"]

4 millioner Euro

Kontrakten er verdt mer enn 4 millioner Euro. Rambøll skal blant annet designe de 100 turbinfundamentene i stål og en komplett 400 megawatt offshore transformatorplattform. De skal også utvikle konsept for transformatorer, brytere og kabler, samt etablere designbasis for bølger, strøm og jordbunnsforhold. Prosjektet er en videreføring av fase 1, hvor Rambøll designet hoveddelen av vindmøllefundamentene. Dette er første gang en internasjonal rådgiver utfører en så stor andel av det totale designarbeidet på et offshore vindmølleprosjekt.

Vindparken vil bli plassert 22 kilometer utenfor kysten i et område utsatt for jordskjelv og med ekstremt bløte havbunnsforhold. Jordlagene består i stor grad av utvaskede sedimenter, noe som medfører høy risiko for jordkondensering. Dette stiller spesielle krav til design og bygging av fundamentene som vil bli plassert 60 meter under havbunnen for å støtte møllene.

Svært spennende

-Prosjektet er spennende fordi de myke grunnforholdene i Jiangsu-provinsen utfordrer oss til å designe annerledes enn hva vi er vant til i det nordeuropeiske markedet. De tekniske utfordringene, og selve omfanget av prosjektet, gjør at vi kommer til å trekke på kompetanse fra hele vår globale virksomhet, sier Søren Juel Petersen, global markedsdirektør i Rambøll Energi og prosjektdirektør for SPIC Binhai Nord.

SPIC Binhai Nord havmøllepark forventes å åpne allerede i desember 2016. Sammenlignet med tilsvarende vindparker i Europa, vil dette prosjektet bli ferdigstilt på halve tiden. Rambølls evne til å levere kostnadseffektive resultater veldig raskt under fase 1 var derfor avgjørende for å sikre vinnerbudet for andre fase. Prosjektet er utført av eksperter fra hele Rambøll i nært samarbeid med Rambøll Environ i Kina.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen