Design skaper innovasjon

– Strategisk bruk av design er et konkurransefortrinn, for dem som vet å utnytte det, sier NHO-sjefen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I takt med samfunnsutviklingen har designfaget de siste tiårene fått større og større betydning. Design som fag og metode har blitt mer anerkjent som en naturlig del av alt fra strategiske prosesser til brukerorientert utvikling av tjenester.

– Alle verktøy, metoder og kunnskapstilnærminger som fremmer innovasjon og verdiskaping vil måtte benyttes til det fulle, i en stadig mer krevende konkurransesituasjon for bedriftene – både nasjonalt og internasjonalt. Design er i høyeste grad i denne kategorien, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

På Designdagen 15.april presenterer Norsk design- og arkitektursenter foregangsbedrifter og designere som forteller om deres prosjekter med fokus på økt verdiskaping, samfunnsinnovasjon og bærekraft. Her møtes næringsliv, offentlig sektor og designbransjen under ett. 

[factbox id="1"]

Nytt blikk

Det er ikke alltid like lett å se sammenhengen mellom årsak og virkning, men designere og designmetodikk kan hjelpe til med å framheve og visualisere kritiske faktorer i ulike prosesser.

– Når bedriftene involverer design og designere i innovasjonsprosessene sine, får de et nytt, og ofte mer helhetlig, blikk på prosessene med på kjøpet, sier Skogen Lund.

Norsk Design- og arkitektursenters egne undersøkelser viser at disse bedriftene oftere lykkes, skaper merverdi og møter både egne og kundenes krav.

– Derfor er strategisk bruk av design et konkurransefortrinn, for dem som vet å utnytte det, sier Skogen Lund.

Samfunnsløsninger og design

Fremtidens utfordringer med befolkningsvekst og økt urbanisering krever nye løsninger. Design kan, sammen med arkitekturfagene, være faktoren som utløser de nye ideene som skal forme byene våre og hvordan vi beveger oss  i tiden fremover.

For eksempel var smarte motorveier som kommuniserer med bilen og gir bedre trafikksikkerhet blant finalistene til Index:Award, verdens største og viktigste designpris.

Gjennom Norsk design- og arkitektursenters støtteordning Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), har næringsklyngen Maritime CleanTech i Haugesund kommet frem til en skipsinnovasjon. Dette er en innovasjon som kan revolusjonere godstransporten til havs og løfter bransjen og grønn transport til sjøs flere tiår fremover.

Ulstein Group oppnådde en like radikal innovasjon med sitt prosjekt Ulstein Bridge Vision, også finansiert av DIP. Ved å benytte designkompetanse i idefasen av utviklingsprosjekter kan man designe løsninger for sin bedrift for fremtiden.

 

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen