Derfor kollapset Skjeggestadbrua

Derfor kollapset Skjeggestadbrua

Skjeggestadskredet, ved Mofjellbekken broer ved E18 i Holmestrand, ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen. Det var konklusjonen da Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) undersøkelsesgruppe presenterte sin utredning.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mandag 2. februar i år sank den 14 år gamle Skjeggestadbrua på E18 ned på midten som resultat av et kvikkleireskred. Det var totalt tre ras som ble utløst og som dro med seg en av pillarene. Broen ble senere sprengt for å tillate utbedring av grunnen og gjenbygging av broen. Arbeidene etter brokollapsen er ennå ikke fullført og har foreløpig kostet et sted mellom 30 og 40 millioner kroner.

Etter skredhendelsen satte NVE ned en ekspertgruppe sammen med NGI og NTNU for å teknisk og faglig utrede hvordan skredet ble utløst. I dag kunne NVE presentere resultatene fra utredning om "Skjeggestadskredet".

- Tidligere planerings- og utfyllingsarbeid i området frem til 2006 har bidratt til å reduserer stabiliteten i skråningen. Til tross for denne aktiviteten viser beregninger at det fortsatt var god sikkerhet mot skred utløst av naturlige årsaker. Vår konklusjon er derfor at skredet ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid, sier Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør i NVE

- Til sammen er skredarealet på 10.000 kvm og anslagsvis 100.000 kubikkmeter med masse  var i bevegelse. Det er også presset ut kvikkleire som er funnet hele 500 meter nedstrøms i bekken, sa Stein-Are Strand som ledet undersøkelsen.

NVE har gjennomført denne undersøkelsen for å lære. Kunnskapen er viktig å få ut til planmyndigheter og bransjen.

- Vi har fått bekreftet hvor viktig det er å gjøre grunnundersøkelser før man setter i gang arbeid, spesielt under marin grense. Følges NVEs veiledere for sikkerhet mot skred unngår man med all sannsynlighet slike ulykker, sier Leifseth.

I tillegg til utfyllings- og planeringsarbeid vurderte også undersøkelsesgruppen både naturgitte forhold, som erosjon og nedbør, og andre menneskeskapte inngrep som kan ha utløst skredet. Ingen av disse forholdene har hatt noen direkte sammenheng med at skredet ble utløst.

Statens vegvesen håper å kunne åpne E18 over Skjeggestadbrua for trafikk før fellesferien.

Last ned rapporten her.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen