Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Stokke. Det vil forsinke prosessen med kommunedelplan i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Larvik.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Usikker tidsplan for Tønsberg

Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag til planprogram. Vi kom kommunene i møte ved å ta inn Jarlsbergkorridoren, slik de ønsket, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

I utgangspunktet skulle planprogrammet for hele strekningen fastsettes av kommunene høsten 2017.  Solhaug vil ikke spekulere i når det kan komme en avklaring fra departementet.

– Vi vet ikke hvor lang denne utsettelsen blir, sier planleggingssjefen.

Politisk behandling i Sandefjord og Larvik

I utgangspunktet skulle korridorene gjennom Larvik kommune først utredes i 2018-2019. Nå ønsker Bane NOR å fremskynde planleggingen. Samtidig kan prosessen i Sandefjord kommune gå omtrent etter den opprinnelige planen.

– Tilbakemeldingene har vært positive. Både Sandefjord og Larvik ønsker fortgang. Derfor vil vi be kommunene vedta planprogrammet for Stokke-Larvik denne høsten, og håper det skjer før årsskiftet, sier Solhaug.

Det betyr at planprogrammet deles i to: Tønsberg-Stokke settes på vent i påvente av departementets behandling, mens Stokke-Larvik kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen