Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Stokke. Det vil forsinke prosessen med kommunedelplan i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Larvik.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Usikker tidsplan for Tønsberg

Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag til planprogram. Vi kom kommunene i møte ved å ta inn Jarlsbergkorridoren, slik de ønsket, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

I utgangspunktet skulle planprogrammet for hele strekningen fastsettes av kommunene høsten 2017.  Solhaug vil ikke spekulere i når det kan komme en avklaring fra departementet.

– Vi vet ikke hvor lang denne utsettelsen blir, sier planleggingssjefen.

Politisk behandling i Sandefjord og Larvik

I utgangspunktet skulle korridorene gjennom Larvik kommune først utredes i 2018-2019. Nå ønsker Bane NOR å fremskynde planleggingen. Samtidig kan prosessen i Sandefjord kommune gå omtrent etter den opprinnelige planen.

– Tilbakemeldingene har vært positive. Både Sandefjord og Larvik ønsker fortgang. Derfor vil vi be kommunene vedta planprogrammet for Stokke-Larvik denne høsten, og håper det skjer før årsskiftet, sier Solhaug.

Det betyr at planprogrammet deles i to: Tønsberg-Stokke settes på vent i påvente av departementets behandling, mens Stokke-Larvik kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen