Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Stokke. Det vil forsinke prosessen med kommunedelplan i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Larvik.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Usikker tidsplan for Tønsberg

Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag til planprogram. Vi kom kommunene i møte ved å ta inn Jarlsbergkorridoren, slik de ønsket, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

I utgangspunktet skulle planprogrammet for hele strekningen fastsettes av kommunene høsten 2017.  Solhaug vil ikke spekulere i når det kan komme en avklaring fra departementet.

– Vi vet ikke hvor lang denne utsettelsen blir, sier planleggingssjefen.

Politisk behandling i Sandefjord og Larvik

I utgangspunktet skulle korridorene gjennom Larvik kommune først utredes i 2018-2019. Nå ønsker Bane NOR å fremskynde planleggingen. Samtidig kan prosessen i Sandefjord kommune gå omtrent etter den opprinnelige planen.

– Tilbakemeldingene har vært positive. Både Sandefjord og Larvik ønsker fortgang. Derfor vil vi be kommunene vedta planprogrammet for Stokke-Larvik denne høsten, og håper det skjer før årsskiftet, sier Solhaug.

Det betyr at planprogrammet deles i to: Tønsberg-Stokke settes på vent i påvente av departementets behandling, mens Stokke-Larvik kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen