​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

Mer penger til Jernbaneverket har ikke gitt mer presise tog eller bedre jernbanetilbud, viser Riksrevisjonens rapport om vedlikeholdet av norsk jernbane. – Dette er urovekkende dårlig styring, mener trafikantorganisasjonen NAF.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Jernbaneverket oppnår for lite med midlene de blir tildelt. Tid og forutsigbarhet er avgjørende for om folk velger bil fremfor kollektivt. Dersom politikerne virkelig vil oppnå klimamålsettingene og nullvekst i personbiltrafikk i byene, må de sørge for at tog kan konkurrere med bil, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

[img id="1"]

Riksrevisjonens rapport setter søkelyset på om Jernbaneverket også tar hensyn til fremkommelighet for kundene i vedlikeholdet av jernbanenettet. Den avdekker at de store økningene i bevillingene fra 2006 til 2014 ikke har resultert i bedre punktlighet eller mer stabil drift på jernbanen.

Tomt skryt

- På ti år har Jernbaneverket ikke klart å innfri forventningene, til tross for denne satsingen på vedlikehold. Vi må kunne stole på at økte bevilgninger faktisk har tilsiktet effekt. Hvis ikke blir det bare tomt politisk skryt, sier Sagedal i en kommentar.

Vedlikehold har vært forsømt

NAF har støttet økningen i bevilgningen til vedlikehold på jernbanen og mener det er urovekkende når det framkommer at dårlig styring og oppfølging har gitt lite igjen for pengene. I mange år har vedlikeholdet av jernbane vært forsømt.

- Det har både fra NAF og fra politiske myndigheters side vært fremholdt at det ikke handler om størrelsen i bevilgningene, men om hva som faktisk blir utført for midlene. Dette som Riksrevisjonen nå peker på er derfor svært urovekkende, avslutter hun.

JERNBANE/18. oktober 2018

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet har besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem. Les hele saken

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen