​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

Mer penger til Jernbaneverket har ikke gitt mer presise tog eller bedre jernbanetilbud, viser Riksrevisjonens rapport om vedlikeholdet av norsk jernbane. – Dette er urovekkende dårlig styring, mener trafikantorganisasjonen NAF.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Jernbaneverket oppnår for lite med midlene de blir tildelt. Tid og forutsigbarhet er avgjørende for om folk velger bil fremfor kollektivt. Dersom politikerne virkelig vil oppnå klimamålsettingene og nullvekst i personbiltrafikk i byene, må de sørge for at tog kan konkurrere med bil, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

[img id="1"]

Riksrevisjonens rapport setter søkelyset på om Jernbaneverket også tar hensyn til fremkommelighet for kundene i vedlikeholdet av jernbanenettet. Den avdekker at de store økningene i bevillingene fra 2006 til 2014 ikke har resultert i bedre punktlighet eller mer stabil drift på jernbanen.

Tomt skryt

- På ti år har Jernbaneverket ikke klart å innfri forventningene, til tross for denne satsingen på vedlikehold. Vi må kunne stole på at økte bevilgninger faktisk har tilsiktet effekt. Hvis ikke blir det bare tomt politisk skryt, sier Sagedal i en kommentar.

Vedlikehold har vært forsømt

NAF har støttet økningen i bevilgningen til vedlikehold på jernbanen og mener det er urovekkende når det framkommer at dårlig styring og oppfølging har gitt lite igjen for pengene. I mange år har vedlikeholdet av jernbane vært forsømt.

- Det har både fra NAF og fra politiske myndigheters side vært fremholdt at det ikke handler om størrelsen i bevilgningene, men om hva som faktisk blir utført for midlene. Dette som Riksrevisjonen nå peker på er derfor svært urovekkende, avslutter hun.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen