Markussen håper konferansen vil føre til mer forutsigbare planprosesser i fremtiden.
Markussen håper konferansen vil føre til mer forutsigbare planprosesser i fremtiden. (Foto: Franzefoss)

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

31. januar arrangerte Norsk Bergidustri, Maskinentreprenørenes forbund og Akershus fylkeskommune en dagskonferanse om hvordan man kan sikre at Oslo og Akershus får dekket behovet for byggeråstoffer i fremtiden.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Plan- og eiendomssjef i Franzefoss, Gaute Markussen, holdt et innlegg om Franzefoss’ synspunkter på råstoffsituasjonen i Norge generelt, og hovedstadsregionen spesielt.

– Jeg skal snakke om viktigheten av å starte tidlig med å båndlegge og regulere uttak av råstoff. Kanskje vår deltakelse kan påvirke kommuner, direktorater og departementer til å se problematikken rundt begrenset levetid på dagens uttak og nødvendigheten av forutsigbare planprosesser for å sikre fremtidig dekning for samfunnets behov, sier Markussen.

Gjenbruk

På konferansen ble det diskutert hvordan overskudds- og gjenbruksmasser kan bli en større del av løsningen.

– Franzefoss er veldig for økt grad av gjenbruk for å sikre at råstoffuttak ikke tømmes, men store deler av overskuddsmassene som selges i det åpne markedet i dag er udokumenterte. Det kan både være ulovlig og skadelig for samfunnet, sier Markussen.

Han mener derfor at pukkuttak med sine lokasjoner har de beste forutsetningene for å drive mottak og foredling av overskuddsmasser.

– Pukkuttak har kapasitet til å drive mer miljøparkpraksis, ligger skjermet til og har som regel alt på det rene med tanke på ytre miljø, sier han.

– Vi ønsker å fremstå som en seriøs aktør

Markussen håper konferansen vil føre til mer forutsigbare planprosesser i fremtiden.

– Franzefoss ønsker å fremstå som en ansvarlig og seriøs aktør, som er opptatt av verdiskapning for samfunnet og seg selv. Jeg håper konferansen skaper en generell forståelse for behovet for råstoff i fremtiden, avslutter han.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen