COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

COWI overtar det rådgivende ingeniørselskapet AnkoNova, som spesialiserer seg på transport i Stavanger-regionen. Oppkjøpet styrker COWIs posisjon innenfor transport og byutvikling på Sør-Vestlandet, og danner grunnlaget for en ny vegavdeling.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Større vekst og høyere markedsandeler innenfor transport på Sør-Vestlandet er blant COWIs strategiske mål. Med oppkjøpet av AnkoNova vil COWI ta en betydelig større del av det lokale markedet, og vil muliggjøre deltakelse i flere av de store flerfaglige prosjektene som er ventet i regionen.

Viktig strategisk milepæl

Lars Erik Hauer, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI, beskriver oppkjøpet som en strategisk milepæl.

– Oppkjøpet av AnkoNova er en viktig strategisk milepæl for COWI. Det er i tråd med vekststrategien vi har innenfor divisjon Transport og byutvikling, hvor vi også er tydelige på at vi skal styrke COWI sin satsing i Stavanger-regionen. Sammen har vi nå et sterkt og kompetent team med et betydelig større fotavtrykk i det lokale markedet. Vår markedsvekst på Vestlandet gjør det også mulig for COWI å konkurrere om større, flerfaglige prosjekter i regionen, sier Hauer.

– Viktig med en slagkraftig avdeling lokalt

Avtalen for oppkjøpet ble signert 26. september, med effekt fra 2. oktober. 9. oktober møttes partene i Oslo hvor de gjennomførte en integrasjonsworkshop. Selskapet vil være et heleid datterselskap i COWI frem til årsskiftet. Da vil COWI opprette en ny veg-avdeling i Stavanger, som vil bestå av åtte medarbeidere. To av disse overføres fra dagens VA-avdelingen i Stavanger.

Frode Wiggen, leder av Vegenheten i COWI, forteller at lokal tilstedeværelse i markedet er viktig for å vinne de store prosjektene i regionene.

– Det kommer mange større prosjekter i Rogaland-området, og det har vist seg at det er viktig å ha en slagkraftig avdeling lokalt. Som en del av et større miljø kan vi angripe markedet med lokale ressurser som styrer og koordinerer prosjektene, samtidig som vi kan dra på hele COWI-nettverket for å få tilstrekkelig kapasitet og den beste kompetansen, sier Wiggen.

Han forteller at de over tid har forsøkt å etablere et vegmiljø i Stavanger.

– På Sør-Vestlandet har vi et marked som vi ønsker å ta en større bit av. Det henger sammen med satsingen vi gjør fra før på veg, og kompletterer samtidig satsingen vi har gjort på infrastruktur i Kristiansand, sier Wiggen.

God match med felles visjoner

Torbjørn Erland har vært daglig leder i AnkoNova de siste to årene, og vil bli avdelingsleder for den nye vegavdelingen i Stavanger fra nyttår. Han beskriver selskapene som en god kulturmatch, og vektlegger selskapenes felles visjoner for utvikling som viktige.

– AnkoNova er et relativt lite firma spisset mot vegbygging. Samtidig har vi lenge sett at det i dagens marked blir flere store og flerfaglige prosjekter. For å kunne utføre de store prosjektene, er man avhengig av en større organisasjon. Vi har samarbeidet tett med VA-avdelingen i Stavanger lenge, vi utfyller hverandre bra og samarbeider svært godt. Nå vil vi i tillegg kunne dra på kompetanse fra hele Norge – og verden. Det gleder vi oss veldig til, sier Erland.

Samlokaliseringen vil finne sted så snart som det er praktisk mulig.

– Vi ser svært frem til å sitte i et større og mer flerfaglig miljø, og vi gleder oss til å jobbe enda tettere sammen. Vi ønsker å være med på de store og spennende vegprosjektene, det er mye som skjer i markedet i hele Rogaland, sier Erland.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen