COWI kjøper offshore-selskapet TDA Engineering

COWI kjøper offshore-selskapet TDA Engineering

COWI overtar den norske ingeniørvirksomheten TDA Engineering som er spesialister innenfor design av offshore fundamenter og som har et spesielt fokus på vindprosjekter og broer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

COWI styrker dermed sin posisjon som Skandinavias ledende rådgiver innenfor offshore vindmølle fundamenter, flytebroer og maritime prosjekter.

[factbox id="1"]

Vindenergiområdet har vært gjennom en rivende utvikling de siste 10 årene, både teknologisk og markedsmessig og det er rift om de beste spesialistene. TDA Engineering er i dag ledende innenfor design av fundamenter til offshore vindmøller og avansert hydrodynamiske og strukturelle analyser. Oppkjøpet tilfører COWI avgjørende spisskompetanse i et marked med stort markedspotensiale.

- Oppkjøpet av TDA Engineering er en viktig strategisk milepæl for COWI. Det er store synergier mellom virksomhetene og med TDAs sterke analysekompetanse tilfører de prosjekter med komplekse konstruksjoner, verdifull ekspertise. Samarbeidet gjennom både Sognefjordkryssingen, og nå sist Bjørnafjorden, viser at den type bruprosjekter er avhengig av den spesialkompetansen TDA representerer, sier Lars Erik Hauer, divisjonsdirektør COWI Norge, Transport og byutvikling.

Offshore teknologi til flytebroer

TDA Engineering har brukt sin kompetanse fra offshore segmentet inn i arbeidet med avanserte flytebruer. COWI og TDA kjenner hverandre godt og har samarbeidet på blant annet Bjørnafjord-prosjektet, som forventes å bli verdens lengste flytebro.

[img id="1"]

Internasjonalt ettertraktet

TDA Engineerings 14 medarbeidere i Oslo ser frem til å bli en del av COWI. Med et internasjonalt set-up og mer enn 6300 medarbeidere konkurrerer vi om prosjekter i hele verden og med krav om den ypperste tekniske kunnskap og kompetanse.

- Vi er svært fornøyde med å få COWI som ny eier i TDA. Vi har gjennom flere år hatt et strategisk samarbeid med COWI, spesielt innen design av fundamenter til Offshore Wind og design av store bruer. Det er god match i kultur og kompetanse mellom våre to selskaper og partnerskapet er høyt verdsatt av våre kunder. Et eierskap fra COWI er en naturlig videreføring av vårt gode samarbeid. Sammen vil vi bli en meget sterk enhet som vil tilby unike tjenester til markedet, sier Jan Erik Berg administrerende direktør i TDA Engineering.

TDA blir en del av COWI fra 4. januar 2016 og vil i løpet av året samlokaliseres i COWIs nye hovedkontor på Hasle i Oslo.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen