Carl Berner hedret som vakker veg

Carl Berner hedret som vakker veg

En rektangulær rundkjøring midt i hjertet av Oslo fikk hedrende omtale i Vakre vegers pris i 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I 2008 startet Statens vegvesen ombyggingen av knutepunktet, og i 2010 sto en litt annerledes versjon av en rundkjøring ferdig. Juryen omtaler ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming, tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger.

– Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet videreføres i drift og vedlikehold i regi av Oslo kommune, heter det i juryens begrunnelse.

Den tverrfaglige juryen har åtte medlemmer, og ledes av professor Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

– Oslo vil ha stor vekst i årene som kommer, og med økt befolkning vil det også øke transportbehovet. Det som er interessant med Carl Berner er at krysset viser hvordan arkitekturen kan løse utfordringene i transportknutepunktene, sa Ola.

Prisutdeling på Freia

Torsdag var alle de involverte invitert til festsalen i Freiafabrikken for en verdig markering. Ombyggingen av Carl Berners plass hadde flere prosjektledere gjennom tiden, men avsluttende prosjektleder, Øystein Tandberg, fikk æren av å motta prisen. Han forteller at de har innfridd samtlige av prosjektets mål. Prioritering av gående, syklende og kollektiv i tillegg til å skape et hyggelig byrom var hovedmålene.

– Vi jobbet et helt år med utformingen av målene våre, fortalte Øystein. Prosjektlederen er i dag seksjonssjef for Veg- og gateplanlegging Oslo i Statens vegvesen.

Han kan fortelle at de gjennomgikk målene i hvert møte. På den måten holdt de oppmerksomheten på det som var viktig, og løste utfordringene underveis.

– Det var aldri noe mål om å strupe biltrafikken, men målsetningen resulterte i mindre biltrafikk, forklarer prosjektlederen.

Det gjentas flere ganger gjennom torsdagens seremoni at det var mange som bidro til det vellykkede anlegget. Statens vegvesen var byggherre, reguleringsplanen ble utarbeidet av Norconsult og Snøhetta, mens Dronninga landskap og Sweco har stått for byggeplanen. Betonmast og Steen & Lund har hatt entreprisen i prosjektet. Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvaret for driften av knutepunktet. Alle stilte med representanter som mottok hver sin pris og blomst.

Kryss i utvikling

Krysset har vært gjenstand for oppgradering og modernisering flere ganger etter at bebyggelsen sto ferdig rett før krigen. Man gikk bort fra ombyggingsplanene fra år 2000, der forslaget var å lage tunnel-løsning og kryss i to plan. Isteden har Statens vegvesen bygget en rundkjøring som ikke er rund, men der fotgjengerstrømmen, trikkelinjen og kryssets geometri både regulerer antall biler og hastigheten de holder gjennom krysset.

Per Morten Lund, regionvegsjef, var også tilstede under seremonien.

– Det er en ære å motta denne prisen, vi synes det er stort bare å bli nominert. Den firkantede rundkjøringen var omstridt da den kom, og det var langt ifra bare godord å få, sa Per Morten.

Etter åpningen av «nye Carl Berner» i 2010 er det 16 000 færre biler gjennom krysset hver eneste dag - uten at noen kan si hvor disse bilene har blitt av. De kan i hvert fall ikke sees igjen i vegene rundt, slik mange fryktet.

Nærmest det perfekte

Vakre vegers pris er vegdirektørens hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske og funksjonelle kvaliteter. Vegdirektøren, Terje Moe Gustavsen, fikk æren av å lede seremonien.

– Det som har skjedd på Carl Berner er nærmest det perfekte. Det er ikke mange kryss vi har fått til å redusere biltrafikken til de grader som vi har gjort her. Imponerende å se et slikt kryss fungere, sa Vegdirektøren. Han kunne fortelle at han bodde på Carl Berner i to år sammen med sin kone, for en del år tilbake.

Etter seremonien ble det organisert en felles vandring for å beundre prisvinneren – Carl Berners plass.

Til toppen